ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

αμπελιΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αγρότες ότι μπορούν (σύμφωνα με την αριθ. 286839/2-4-2009 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),  από  1η Αυγούστου έως και  15 Δεκεμβρίου 2013, να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης Αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό,  με τα παρακάτω  δικαιολογητικά:
1. δήλωση αμπελοκαλλιέργειας (Αμπελουργικό Μητρώο)
2. δήλωση συγκομιδής, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα, από τις οποίες να προκύπτει παράδοση/πώληση σταφυλιών σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία
3. φωτοτυπία ταυτότητας
4. βεβαίωση Μητρώου Αγροτών
5. δήλωση εκμετάλλευσης, ενιαίας ενίσχυσης την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα
6. βεβαίωση νέου γεωργού
7. φωτοτυπία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε9, Εκκαθαριστικό Σημείωμα)
8. σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής
9. σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων, το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό της μίσθωσης, στο οποίο αναγράφεται η τοποθεσία, η έκταση και ο χαρτογραφικός κωδικός του αγροτεμαχίου. Η διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη.  
10. Βεβαίωση  μέλους  Οινοποιητικού  Συνεταιρισμού  & Συμμετοχής σε  προγράμματα  Ολοκληρωμένης  Παραγωγής  ή Βιολογικής  καλλιέργειας
11. Ότι άλλο στοιχείο, πού μπορεί να συμπεριληφθεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων, βάσει των  κριτηρίων προτεραιότητας του ΚΑΝ. (ΕΚ) 479/2008
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Λάρισας, (Ηρώων Πολυτεχνείου 169, Λάρισα) και στα κατά τόπους Τμήματα και Γραφεία της.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2413 511170 Λάρισα
24910 22294 Φάρσαλα
24920 22251 Τύρναβος
24930 29710 Ελασσόνα
24950 41204 Πυργετός
24950 51484 Συκούριο

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*