ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Κιλελέρ  θα γίνει σήμερα  30 Σεπτεμβρίου στις 8.00  μ.μ. με θέμα την έγκριση ισολογισμού, απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει εκ νέου το Δημοτικό Συμβουλίου στις 9.00 μ.μ.. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΟΜΗΤΣΑ ΡΙΖΟΥ

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2017

2.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για καλλιέργεια για μια 5ετία στις Τ.Κ. Αγίων Αναργύρων και Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Κραννώνα

3. Καθιέρωση βραδινής βάρδιας στην υπηρεσία καθαριότητας (καδοπλυντήριο)

4. Απασχόληση  μαθητών σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ για   πρακτική άσκηση στο Δήμο Κιλελέρ

5. Αποδοχή  ποσού 92.437,50 € από την 5η-6η και 7η κατανομή για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.

6. Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

7. Αποδοχή ποσού 50.663,84 € από το Πράσινο Ταμείο για την αποπληρωμή του έργου “Πλακόστρωση και ηλεκτροφωτισμός των πλατειών στα Δ.Δ. Μαυροβουνίου, Κραννώνα, Δοξαρά και Κυπαρίσσου του πρώηνΔήμουΚραννώνα.

8. Έγκριση της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Νίκαιας στο πλαίσιο της μελέτης «Πολεοδομική Μελέτη –κτηματογράφηση ΔΔ Νίκαιας»

9. Εγκριση 1ου Σταδίου της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη τκ Ομορφοχωρίου»

10. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτη«ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ»

11. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ»

12. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ»

13. Διάλυση σύμβαση της μελέτης  «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ »

14. Αίτηση Μπουτίνα Μιχαήλ για διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων

15. Έγκριση παραχώρησης χώρου στον Ζηνούλη Κων/νο στην Τ.Κ. Γλαύκης για εγκατάσταση τοιχίου ηλεκτροδότησης.

16. Ψήφιση πίστωσης για τη φιλοξενία Γερμανού Δημάρχου

17. Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση στις Τοπικές  Κοινότητες  Ελευθερίου,Γαλήνης και Πλατυκάμπου σε μνήμη 43 κατοίκων του  Ελευθερίου που εκτελέσθηκαν από τα ναζιστικά  στρατεύματα   κατοχής  το έτος 1943

18. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Δήμου Κιλελέρ

19. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου

20. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κιλελέρ

21. Έγκριση 13ης αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*