ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση (12η ) προϋπολογισμού
  2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2016
  3. Αποδοχή Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Λάρισας για το 2017
  4. Ανάκληση της αριθ. 152/2016 απόφασης Δ.Σ. περί παράτασης μισθώσεων
  5. Γνωμοδότηση επί της ανακοίνωσης τροποποίησης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘’1404317-ΡΑΨΑΝΗ X” της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. στη θέση «ύψωμα Τσουμάκα» πλησίον χωριού Ραψάνης
  6. Περί πρόθεσης εκμίσθωσης
  7. Διαγραφές ποσών
  8. Οδικός άξονας Ε65
  9. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων για μεταβολές σχολικών μονάδων Π.Ε. Λάρισας για το σχ. έτος 2017-2018
  10. Συμμετοχή του Δήμου Τεμπών στην πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση με κωδικό ΟΠΣ5002212»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.