ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου) την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίουστις 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

Α) Επερώτηση «Θεσσαλία η Γη μας »

Αναστήλωση Αρχαίου Θεάτρου Φθιωτιδων – Θηβών

Β) Θέμα Συζήτησης προ Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:

Προβλήματα στη λειτουργία του ΕΛΓΑ – Πρόταση Απόφασης.

Γ) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 19ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο: ΠΔΕ

ΘΕΜΑ 3ο: Μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση υποέργων στους ενάριθμους 2016ΕΠ51700000 , 2016ΕΠ51700001, 2016ΕΠ51700002 και εξουσιοδότηση οικονομικής επιτροπής.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2017.

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός υπαλλήλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, βάσει των αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/18-10-2014 (ΦΕΚ 2896/Β΄/29-10-2014) & ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./82/20966/1-9-2106 (ΦΕΚ 2981/Β΄/16-9-2016) αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2014 και 2016 αντίστοιχα».

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 8, παρ. 3, Νόμου 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση παραχώρησης χρήσης μηχανημάτων έργων της Διεύθυνσής μας σε Δήμους των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων

ΘΕΜΑ 9ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση και εκσυγχρονισμό της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ Α.Ε.”, στη θέση “Όρμος Λαδικού” στις Νηες της Δ.Κ. Σούρπης του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου Σταθμού Βάσης  Κινητής Τηλεφωνίας με ονομασία και κωδικό θέσης «ΛΙΟΠΡΑΣΟ Χ 1404419» της εταιρίας COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, εγκατεστημένου επί του υψώματος“Κουκουρουφλιά” πλησίον του οικσμού Λιόπρασου, της ΔΕ Παλαιοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων»

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*