ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Την ερχόμενη Τρίτη 27 στις 6:00 μ.μ.θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

Α) Επερώτηση «Θεσσαλία η Γη μας »

  1. Αναστήλωση Αρχαίου Θεάτρου Φθιωτιδων – Θηβών

Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 20ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Θεσσαλίας έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» σε

πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση συμμετοχής γεωπόνων της ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας

Θεσσαλίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS +.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 4ο : 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, οικ. Έτους 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 6ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός

Σταθμός (Μ.ΥΗ.Σ.) ισχύος 0,999ΜW, της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α.Ε., στο ρέμα

¨Μπαλτά¨, στη θέση ¨Ένωση¨, της Τ.Κ. Μαλακασίου, του Δήμου Καλαμπάκας, της Π.Ε.

Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*