Η κρίση κλείνει τους νέους στο σπίτι

Κατά ένα τέταρτο έχουν μειώσει τις εξόδους τους οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης Νέοι Οργανωμένοι Ευρωπαίοι Ικανοί (ΝΕΟΙ). Σε ποσοστό 33,1%, οι νέοι δήλωσαν ότι λόγω ύφεσης έχουν αλλάξει αρκετά τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων τους. Επιπλέον, σχεδόν το 30% από τους συμμετέχοντες στην έρευνα τόνισαν ότι έχει μειωθεί σημαντικά το χαρτζιλίκι ή ο μισθός τους.

Η έρευνα συντάχθηκε με την επιστημονική επίβλεψη της επίκουρης καθηγήτριας Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κυρίας Ελένης Τσακιρίδου.

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.570 νέοι και νέες ηλικίας 22 – 30 ετών, από το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, με μηνιαίο εισόδημα από 600 ευρώ έως 1200 ευρώ.

Η κρίση τους κρατάει στο σπίτι

Με βάση την έρευνα, το φαινόμενο που παρατηρείται στους νέους τους τελευταίους μήνες, είναι να έχουν περιορίσει σημαντικά τα έξοδά τους καθώς και τις πρωινές, απογευματινές αλλά κυρίως νυχτερινές εξορμήσεις τους.

Σε ποσοστό 26%, οι νέοι δήλωσαν ότι σε μεγάλο βαθμό ελάττωσαν τον προϋπολογισμό μιας εξόδου τους.

Επίσης, οι προσωπικές αγορές δεν έμειναν αλώβητες από την οικονομική κρίση.

Το 62% των νέων δήλωσαν ότι διαθέτουν πλέον λιγότερα χρήματα για τις προσωπικές τους αγορές.

Παράλληλα, η κρίση χτύπησε και τις καλοκαιρινές τους διακοπές ως προς τη διάρκεια, τον τόπο, και τη διάθεση των χρημάτων σε ποσοστό 52%.

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης, οι νέοι έχουν αρχίσει να ιεραρχούν τις άμεσες ανάγκες τους ανάλογα με το εισόδημά τους και να διαθέτουν τα χρήματά τους σύμφωνα με αυτές.

Επίσης, αποταμιεύουν ένα ποσό από όσα κερδίζουν. Τουλάχιστον, έτσι απάντησαν οι νέοι που συμμετείχαν στην έρευνα, σε ποσοστό της τάξης του 53,5%.

Ο αντίκτυπος της ύφεσης

Σύμφωνα με τους νέους που συμμετείχαν στην έρευνα, η κρίση έχει επηρεάσει τους πολλούς τομείς της καθημερινότητάς τους.

Ενδεικτικά, οι νέοι ανέφεραν τους ακόλουθους τομείς:

– Αύξηση στο χαρτζιλίκι σε ποσοστό 16%

– Αύξηση στο μισθό σε ποσοστό 22%

– Εύρεση εργασίας σε ποσοστό 54%

– Διατήρηση υπάρχουσας εργασίας σε ποσοστό 28%

– Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης σε ποσοστό 17%

– Υπαρχόντων οικονομικών πόρων σε ποσοστό 17%

“Πληγή” η εύρεση εργασίας

Ο τομέας που έχει πληγεί περισσότερο ίσως από κάθε άλλον, σύμφωνα πάντα με τους νέους, είναι η εργασία.

Όπως απάντησαν οι συμμετέχοντες στη μελέτη, σε σχέση με δέκα χρόνια πριν στην Ελλάδα, η εύρεση εργασίας έχει πληγεί σημαντικά, σε ποσοστό 87%.

Ωστόσο, οι νέοι συμφωνούν ότι είναι εξίσου δύσκολο κάποιος να βρει μια θέση εργασίας σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν βρίσκεται, με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά.

Από την άλλη, οι νέοι που εργάζονται σε χώρες του εξωτερικού είναι σε πιο προνομιούχα θέση σε σχέση με τους νέους της Ελλάδας, δηλώνει το 46%.

Στον αντίποδα, ένα ποσοστό της τάξης του 38% θεωρεί ότι η κατάσταση στην αγορά εύρεσης εργασίας για τους νέους είναι το ίδιο με άλλες χώρες.

 Πηγή: www.enet.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com