Δεδομένη η πολιτική βούληση για ολοκλήρωση των έργων στον Αχελώο

Τη διαβεβαίωση ότι πολιτική βούληση της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθούν τα έργα εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου δίνει ο υφυπουργός Μεταφορών κ. Γ. μαγκριώτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ κ. Χρ. Ζώη. Στην απάντησή του ο κ. Μαγκριώτης τονίζει τα εξής: «Μετά την έκδοση της υπ’ αρ.141/2010 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ για την αναστολή εκτέλεσης του έργου του Αχελώου το υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ συγκρότησε τρεις (3) ομάδες Εμπειρογνωμόνων για την διερεύνηση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε θέματα ασφάλειας, αντιμετώπισης και αποτροπής κινδύνου στα έργα μερικής εκτροπής του άνω ρου του π. Αχελώου προς Θεσσαλία και συγκεκριμένα:

μια(1) ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την σήραγγα εκτροπής

μια(1) ομάδα Εμπειρογνωμόνων για το φράγμα Συκιάς

μια(1) ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τα περιβαλλοντικά θέματα.

Ήδη η πρώτη και  η τρίτη ομάδα Εμπειρογνωμόνων ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους και υπέβαλαν στο Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ τα σχετικά πορίσματα αναφορικά με τη σήραγγα εκτροπής.

Το υπουργείο με τις Νομικές του Υπηρεσίες επεξεργάζεται τα ανωτέρω πορίσματα προκειμένου να υποβάλει στο ΣτΕ αίτηση για τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 141/2010 απόφασής του.

Οι εργασίες των υπολοίπων ομάδων εμπειρογνωμόνων, που έχουν ως αντικείμενο τη διερεύνηση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε θέματα ασφαλείας, αντιμετώπισης και αποτροπής κινδύνου στο φράγμα Συκιάς καθώς και η έκθεση για τα περιβαλλοντικά θέματα βρίσκονται σε εξέλιξη και προβλέπεται να κατατεθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2010 .

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι δεδομένη η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Για τα υπόλοιπα θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο είναι συναποδέκτης της σχετικής Ερώτησης».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com