Δικαιώματα φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελώνων από το Εθνικό Απόθεμα

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί/αμπελουργοί, για να λάβουν δωρεάν δικαιώματα φύτευσης οινοποιήσεων ποικιλιών  αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, πρέπει να καταθέσουν-υποβάλουν Αίτηση μέχρι τις 15/12/2010 στα κατά τόπους Τμήματα και Γραφεία Γεωργικών Εφαρμογών της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας με τα κάτωθι  δικαιολογητικά :

1)  Φωτοτυπία  ταυτότητας  

2 )  Φωτοτυπία  Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος  ( Ε1  ,  Ε9 ,  Εκκαθαριστικό  )

3)  Φωτοτυπία τίτλου κυριότητας  αγροτεμαχίου ,

4)  Βεβαίωση Νεοεισερχόμενου ή Νέου Αγρότη , 

5 )  Βεβαίωση  Μητρώου Αγροτών  &  Αγροτικών  Εκμεταλλεύσεων

6 ) Αμπελουργικό Μητρώο

7 ) Βεβαίωση  μέλους  Οινοποιητικού  Συνεταιρισμού  & Συμμετοχής σε  προγράμματα  Ολοκληρωμένης Παραγωγής  ή Βιολογικής  καλλιέργειας .

8) Ότι άλλο στοιχείο, πού μπορεί να συμπεριληφθεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων, βάσει των  κριτηρίων προτεραιότητας του ΚΑΝ. (ΕΚ) 479/2008

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2413-511-170 Λάρισα, 24910 22294 Φάρσαλα, 24920 22251 Τύρναβος, 24930 29713 Ελασσόνα, 24950 31000 Γόννοι, 24950 51484 Συκούριο, 24950 41204 Πυργετός, 2413-511-121 Λάρισα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com