Η δημοτική αρχή υπερχρέωσε το δήμο Αμπελώνα

Με αφορμή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμπελώνα σχετικά με την ψήφιση του ισολογισμού-απολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2009, η δημοτική παράταξη με επικεφαλή τον  κ. Δημάκη (Δ.Ε.Π.Α.) μας έστειλε τις παρακάτω παρατηρήσεις-προβληματισμούς της για το παραπάνω θέμα. Ιδιαίτερα ανησυχητική  έως δραματική παρουσιάστηκε  από την αντιπολίτευση στο σύνολό της, κυρίως όμως, από τη μείζονα αντιπολίτευση, η σημερινή οικονομική κατάσταση του Δήμου Αμπελώνα, με αφορμή τη συζήτηση επί του Ισολογισμού- Απολογισμού του οικονομικού έτους 2009.

Συγκεκριμένα, λοιπόν, η παράταξη του πρώην Δημάρχου κ. Δημάκη, Δ.Ε.Π.Α στην τοποθέτησή της, κατά τη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για το παραπάνω θέμα, επεσήμανε τα παρακάτω, που αφορούν τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και σ’ αυτό των εξόδων Ισολογισμού-Απολογισμού του Δήμου.

Έτσι στο σκέλος των εσόδων, τόνισε ιδιαίτερα τη  μεγάλη δυσκολία είσπραξης εσόδων, κυρίως από ιδίους πόρους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και ειδικά στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπου οι πόροι και τα έσοδα από εξωτερικές πηγές μειώνονται διαρκώς, αφού η πολιτεία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που της αναλογούν.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα επίσημα στοιχεία της οικονομικής  υπηρεσίας του Δήμου, που παρουσίασε η Δ.Ε.Π.Α, τα έσοδα του Δήμου  από ίδιους πόρους σε ποσοστά μειώνονται δραματικά, αφού το 2007 το αντίστοιχο ποσοστό  είσπραξης ήταν 41,11%, το 2008, αυτό έπεσε  στο 33,21% και το 2009, κυριολεκτικά καταποντίστηκε στο μόλις 25,40%.

Εκείνο το στοιχείο, που ιδιαίτερα τονίστηκε στο  σκέλος των εσόδων, είναι το μεγάλο ύψος απαιτήσεων, (τι οφείλουν δηλαδή, διάφοροι οφειλέτες στο Δήμο).

Η δραματική αύξηση των απαιτήσεων, όπως χαρακτηριστικά είπε η Δ.Ε.Π.Α, θα πρέπει να μας  προβληματίσει και να μας απασχολήσει  ιδιαίτερα, προτείνοντας μάλιστα πολύ σύντομα, ειδική συνεδρίαση του Δ/Σ  μόνο για το θέμα αυτό.

Η παραπάνω εξέλιξη  χαρακτηρίστηκε δραματική από την  Δ.Ε.Π.Α, αφού το 2007 οι απαιτήσεις προς τον  Δήμο βρίσκονταν στο ποσό των €320.000, ενώ στις 31/12/2009 έφτασαν στις €419.378 και με στοιχεία της 31/7/2010 αυτές ανήλθαν σε ύψος ρεκόρ για τον Δήμο, αφού άγγιξαν τις €520.000 και κάλεσε τον κ. Δήμαρχο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έκανε, υπολογίζοντας, πάντα, το πολιτικό κόστος και να προβεί σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες  προκειμένου και να εισπραχθούν, ανείσπραχτες οφειλές και κυρίως να μην παραγραφούν, αφού €99.000, έχουν ήδη παραγραφεί από τις απαιτήσεις του Δήμου.

Ιδιαίτερα σημαντική, όμως, και πολύ καυστική ήταν η τοποθέτηση της Δ.Ε.Π.Α στο σκέλος των εξόδων του Ισολογισμού του 2009. Επέκρινε τον κ. Δήμαρχο και τη σημερινή Δημοτική Πλειοψηφία για τους χειρισμούς της και τη γενικότερη πολιτική της συμπεριφορά στον τομέα των  εξόδων, λέγοντας ότι   σε μια  δύσκολη για την χώρα και τον  Δήμο εποχή, αντί να συμμαζέψουν τα οικονομικά, προβαίνουν σε αλόγιστες  σπατάλες και σε κακοδιαχείριση τέτοιας  μορφής, που διογκώνουν συνεχώς το χρέος του Δήμου. 

Έτσι έγιναν συγκεκριμένες  αναφορές σε τομείς, όπου βρέθηκαν υπέρογκες  δαπάνες, όπως:

1. Στις Συντηρήσεις- Επισκευές Μηχανημάτων, όπου η δαπάνη για το 2009 έφτασε τις €50.000

2. Στη Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων και έργων), δαπάνη ύψους €124.000 που δε δικαιολογήθηκε επαρκώς από την πλειοψηφία στη συζήτηση του Απολογισμού.

3. Στα Καύσιμα-Λιπαντικά, ύψους €77.000.

4. Στις δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων, Προβολής και Διαφήμισης (Πολιτιστικές- Καλλιτεχνικές- Κοινωνικές Δραστηριότητες), όπου η δαπάνη μαζί με την επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου έφτασε στις €335.000.

5. Στην ελαστική απασχόληση εργαζομένων με την διαδικασία της επαγγελματικής δαπάνης, η οποία για μόλις 13 εργαζόμενους, έφτασε στις €88.000. Στο σημείο αυτό επικρίθηκε έντονα, ο κ. Δήμαρχος γιατί συνεχίζει αυτήν τη διαδικασία με προσλήψεις ημετέρων και δεν προβαίνει σε προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων με συμβάσεις 8μηνης διάρκειας, όπως κάνουν οι άλλοι Δήμοι.

Ιδιαίτερη αναφορά  έγινε ακόμα στις δαπάνες ηλεκτρολόγων και ηλεκτρολογικού υλικού, που έφτασαν  το 2009 στο υπέρογκο ύψος των €180.000 και κατά την αναφορά αυτή στο Δ/Σ, η Δ.Ε.Π.Α ζήτησε από τον κ. Δήμαρχο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να παρουσιάσει κατάσταση με τις εργασίες και τους χώρους στους οποίους, αυτές έγιναν, ενώ αντίστοιχα, όπως είπε, το έτος 2006 κατά την δική της θητεία το ανάλογο για τον Δήμο κόστος, ήταν μόλις €44.000.

Τέλος, αναφέρθηκαν  οι διάφορες εργασίες του Δήμου που γίνονται με την διαδικασία της εκτέλεσης της απευθείας ανάθεσης, την οποία η Δ.Ε.Π.Α χαρακτήρισε, ως μόνιμη επωδό, όπως είπε, αφού σε όλη σχεδόν την τετραετία η σημερινή Δημοτική Αρχή παρακάμπτοντας το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου το οποίο και ψηφίζει, προβαίνει σε ποσοστό 80% σε απευθείας αναθέσεις για την κατασκευή και υλοποίηση πολλών έργων σε συγκεκριμένους εργολάβους για ευνόητους λόγους, γεγονός, που όπως είπε, μας επιτρέπει να αμφιβάλλουμε για την ποιότητα της κατασκευής των έργων. Ειπώθηκε, επίσης, στην εν λόγω συζήτηση ότι ήδη σήμερα οφείλει ο Δήμος σε συγκεκριμένο εργολάβο αυτής της διαδικασίας €150.000, ατιμολόγητη οφειλή, η οποία δε γνωρίζουμε πως και πότε θα εξοφληθεί.

Κλείνοντας την  τοποθέτηση της η Δ.Ε.Π.Α, η οποία  καταψήφισε τον Ισολογισμό-Απολογισμό του 2009, διότι, όπως χαρακτηριστικά είπε δεν μπορεί με την ψήφο της να νομιμοποιήσει μια τέτοια κατάσταση  πολύ δε περισσότερο να συνηγορήσει  σε μια τέτοια δραματική για το Δήμο οικονομική πορεία. Επέρριψε για  την κατάσταση αυτή ευθύνες, προσωπικά  στον κ. Δήμαρχο. Όπως αναλυτικά είπε με στοιχεία τις 31/7/2010 το χρέος του  Δήμου, υπολογίζοντας μόνο τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, αφαιρουμένων των έργων  με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, φθάνει σήμερα περίπου στα €1.500.000 και καλείται να αντιμετωπιστεί με ταμειακό απόθεμα και εισπραχθείσες απαιτήσεις ύψους μόλις €521.000.

Στη συνεδρίαση για τον ισολογισμό η Δ.Ε.Π.Α  πρόβλεψε ακόμα ότι, αν οι δαπάνες  του Δήμου για το 2010 συνεχίσουν αλόγιστα και ανεξέλεγκτα την  ανοδική τους πορεία, δεδομένης της  προεκλογικής περιόδου και καθόσον  τα έσοδα από ιδίους πόρους συνεχώς  μειώνονται, αλλά και οι αναλογούσες από την πολιτεία, λόγω της οικονομικής κρίσης, επιχορηγήσεις, το χρέος ενδεχομένως που θα κληροδοτήσουμε στο νέο πλέον Καλλικρατικό Δήμο Τυρνάβου θα αγγίζει τα €2.000.000 χωρίς σ’αυτό να υπολογίζουμε και το χρέος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου (Δ.Ε.Υ.Α.Α).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com