Τον Αύγουστο του 2011 θα ξέρουμε για τον Αχελώο

Στις εκτιμήσεις των μελετητών για το αν είναι απαραίτητη η εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου ή όχι, οι οποίες θα γίνουν γνωστές τον Αύγουστο του 2011 παραπάμπει η υπουργός Περιβάλλοντας το βουλευτή της ΝΔ κ. Χρ. Ζώη, ο οποίος με ερώτησή του ζητούσε απάντηση για το αν θα συνεχιστούν ή όχι τα έργα εκτροπής.

Στην απάντησή της η κ. Μπιρμπίλη αναφέρει τα εξής:

«Όπως είναι γνωστό ο συνδυασμός της πρόσφατης(τελευταία δεκαετία) Ευρωπαϊκής και κατ’ επέκταση Εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας με την ερμηνεία της από το ΣτΕ, οδήγησε σε απόφαση αναστολής των εργασιών που σχετίζονται με το έργο μερικής εκτροπής του Αχελώου, με κύριο επιχείρημα ότι δεν έχει γίνει η απαιτούμενη από τη Νομοθεσία και το πνεύμα της (κυρίως με αναφορά στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και τα εξ αυτής απαιτούμενα Σχέδια Διαχείρισης) διερεύνηση του θέματος.

Η κυβέρνηση σέβεται τη νομιμότητα, αναγνωρίζει την εκφρασμένη από το ΣτΕ ανάγκη πληρέστερης διερεύνησης και τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας ή μη αναγκαιότητας του έργου και χωρίς καμία καθυστέρηση προχωρά προς την κατεύθυνση αυτή.  Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής αναδόχου και θα αναθέσει εντός του Σεπτεμβρίου την εκπόνηση του σχετικού με την περιοχή Σχεδίου Διαχείρισης, σύμφωνα με τις επιταγές και τις προδιαγραφές του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου για τα Νερά.  Μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2011 θα υπάρχει το προσχέδιο με συγκεκριμένες ολοκληρωμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας και φυσικά και για το θέμα της εκτροπής του Αχελώου.  Η διαμόρφωση των προτάσεων αυτών κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης θα γίνεται σε στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι θα ενημερώνονται και θα μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους συστηματικά.  Μετά την ολοκλήρωσή του το προσχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει για έξη μήνες (όπως κατ ελάχιστο προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο) προκειμένου να οριστικοποιηθεί.

Σταθερός στόχος και προτεραιότητα της Κυβέρνησης αποτελεί η ικανοποίηση των υδατικών αναγκών της Θεσσαλίας και  η μέσω αυτής στήριξη μιας βιώσιμης αγροτικής παραγωγής».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com