Εγκύκλιος Ραγκούση για κυρώσεις στους απεργούς ιδιοκτήτες ταξί

Με κυρώσεις απειλεί τους απεργούς ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί το υπουργείο Μεταφορών με νέα εγκύκλιο που απέστειλε στους περιφερειάρχες ενώ και στο νομό Λάρισας το Σωματείο Ταξί  αποφάσισε να συμμετάσχει στην 48ώρη Πανελλαδική απεργία, που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξίαπό την Δευτέρα 12 Σεπ 2011 και ώρα 05:00 το πρωί, ως την Τετάρτη 14 Σεπ 2011 και ώρα 05:00, αντιδρώντας στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου μεταφορών.

Από την πλευρά του ο υπουργός κ. Γ. Ραγκούσης, με εγκύκλιό τους προς τους Περιφερειάρχες της χώρας, ζητά ενημέρωση αναφορικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει επί των εν λόγω υποθέσεων που αφορούν στις διοικητικές κυρώσεις για κατάληψη εθνικών κλπ οδών από ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ, κατ’ εφαρμογή των οικείων διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

 «Απαγορεύεται η κατάληψη με οποιοδήποτε μέσο και για οποιοδήποτε λόγο μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων. Αυτοί που παραβαίνουν με πρόθεση τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του ν. 292 του Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα, και ανεξάρτητα, της κατά το προηγούμενο εδάφιο ποινής, με πράξη του οικείου νομάρχη, μετά από προηγούμενη ακρόαση αυτού σε βάρος του οποίου λαμβάνεται το μέτρο, ανακαλείται για ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής, οριστικά, αν πρόκειται για όχημα δημόσιας χρήσης, το δικαίωμα κυκλοφορίας αυτού ως δημόσιας χρήσης, διατασσομένης συγχρόνως της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος».

Κατόπιν αυτών και με βάση τις σχετικές αναφορές των αρμόδιων αστυνομικών αρχών σχετικά με τις παραβιάσεις από ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες (αναφορές) κοινοποιούνται και σε σας, επιβάλλεται η κίνηση, κατεπειγόντως, από μέρους σας της ως άνω διαδικασίας για επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών, δηλ.  της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, στην οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του ως τέτοιου, καθώς και της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του.

Τονίζεται ότι η τήρηση των ως άνω διατάξεων αποβλέπει, πρωτίστως, στη διασφάλιση βασικών συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών και θεμελιωδών ελευθεριών του ανθρώπου εν γένει, γι’ αυτό και η εγρήγορση της Πολιτείας υπό οποιαδήποτε μορφή της, πρέπει να είναι υποδειγματική και άμεση.

Στο πλαίσιο αυτών παρακαλείσθε και για τη διαρκή ενημέρωση του Υπουργείου μας επί των εν λόγω υποθέσεων της κατά τόπον αρμοδιότητάς σας για το συντονισμό της κοινής μας προσπάθειας προς προστασία του δημοσίου συμφέροντος».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com