Εγγραφές πρωτοετών στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας ηλεκτρονικά

Το Τ.Ε.Ι. Λάρισας, πρωτοπόρο μεταξύ όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας εγκαινιάζει από τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά ένα νέο τρόπο ενημέρωσης και εγγραφής των πρωτοετών σπουδαστών/στριών. Συγκεκριμένα, εκτός των παραδοσιακών τρόπων ενημέρωσης των σπουδαστών μέσω ανακοινώσεων στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος και τα ΜΜΕ, από φέτος θα σταλούν προσωπικά στους επιτυχόντες ενημερωτικά SMS και Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mails) για τη νέα δυνατότητα που προσφέρει το Τ.Ε.Ι. Λάρισας για την on-line  εγγραφή τους μέσω του διαδικτύου.

Σκοπός των καινοτομιών αυτών είναι η μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των πρωτοετών σπουδαστών και των οικογενειών και η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος μιας και η διαδικασία εγγραφής μπορεί να γίνει καθ’ όλη  τη διάρκεια του 24ωρου από τον τόπο κατοικίας τους.

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και των παραρτημάτων Καρδίτσας και Τρικάλων, θα μπορούν εντός της καθορισμένης περιόδου εγγραφών μέχρι 30/9 να εγγραφούν στο τμήμα στο οποίο έχουν εισαχθεί με δύο τρόπους:

*1. Ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτύου

Οι πρωτοετείς σπουδαστές μπορούν να εγγραφούν μέσω του διαδικτύου (Internet) χωρίς να χρειαστεί να προσέλθουν στο Τμήμα που εισήχθησαν, καθ’ όλη την περίοδο των εγγραφών  έως και 30 Σεπτεμβρίου, μέσω της σχετικής διαδικτυακής υπηρεσίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας στην ιστοσελίδα http://dionysos.teilar.gr/applicants, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθημερινώς σε 24ωρη βάση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική εγγραφή είναι ο εγγραφόμενος να κατέχει προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και να έχει διαθέσιμα τα στοιχεία της Βεβαίωσης Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή, τα δικαιολογητικά μπορεί να σταλούν ταχυδρομικώς ή να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στην υπηρεσία Ενιαίου Μητρώου Σπουδαστών (λεπτομερείς οδηγίες δίνονται από τη διαδικτυακή υπηρεσία με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής).

* 2. Στην υπηρεσία Ενιαίου μητρώου Σπουδαστών του ΤΕΙ Λάρισας ή των Παραρτημάτων Καρδίτσας και Τρικάλων

Η υπηρεσία του Ενιαίου Μητρώου Σπουδαστών (2410684600, mitroo@teilar.gr) θα δέχεται σπουδαστές για εγγραφή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9 π.μ. – 3 μ.μ. καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών (έως και 30/9).

Σε αυτή την περίπτωση οι σπουδαστές θα προσέλθουν για εγγραφή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στην πόλη στην οποία εδρεύει το τμήμα στο οποίο εισάγονται. Τόσο στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Λάρισας όσο και στα παραρτήματα Καρδίτσας και Τρικάλων, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (κοινός για όλα τα Τμήματα) εξοπλισμένος με Η/Υ διαθέσιμους για χρήση, καθώς και προσωπικό για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.

Οι επιτυχόντες μπορεί να προσέρχονται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου (εξουσιοδότηση από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής) ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.teilar.gr).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες θα καταθέσουν με έναν από τους παραπάνω τρόπους τα ακόλουθα δικαιολογητικά (με βάση τη προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά, για φέτος δεν έχει εκδοθεί ακόμη η εγκύκλιος από υπουργείο):

– Αίτηση για εγγραφή (Με την ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται αυτόματα. Για όσους προσέλθουν στο Μητρώο Σπουδαστών θα υπάρχουν διαθέσιμοι υπολογιστές από όπου θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους)

– Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Λυκείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

– Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

– Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

– Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Προσοχή! ο ΑΜΚΑ είναι απαραίτητος. Αν δεν έχετε θα πρέπει να εκδώσετε πριν την εγγραφή σας από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

– Εκτός των παραπάνω και μόνο όσοι πέτυχαν με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου (90% και 10%) υποβάλλουν και αντίγραφο της βεβαίωσης (πρόσβασης) της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001 (Προσοχή: Την αυθεντική βεβαίωση πρόσβασης την κρατά ο/η επιτυχών/ούσα).

Χάρτη του ΤΕΙ Λάρισας μπορείτε να βρείτε εδώ http://www.teilar.gr/images/TEI_LARISSAS_MAP_2010_gr.jpg. (σημ: το Ενιαίο Μητρώο Σπουδαστών βρίσκεται δίπλα στη στάση του αστικού λεωφορείου στο ισόγειο του κτιρίου #18 στο χάρτη).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com