Επενδυτικές προτάσεις για εναλλακτικό τουρισμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) – ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι  έχουν τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικής πρότασης μέχρι και 15 Νοεμβρίου (υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων) στο  πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός», που προκήρυξε πρόσφατα το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

To πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» έχει κεντρικό στόχο τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 20 εκ. ευρώ με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή, επιχορηγούνται έργα προϋπολογισμού από 10.000 € έως 400.000 €, ενώ το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης κυμαίνεται από 40% έως και 45%, ανάλογα με την τόπο-γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του έργου.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για τον οδηγό του προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τόσο το site της Τράπεζας (www.bankofthessaly.gr), όσο και όλα τα Καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας παρέχοντας χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες κυρίως στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με φιλικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των υποψηφίων επενδυτών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com