Δημοπρατείται το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας Ροδιάς

Δόθηκε η έγκριση δημοπράτησης από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό για το έργο: «Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Ροδιάς Δήμου Τυρνάβου – Διευθέτηση Χειμάρρου 1 (Αριστερά) και 2 (Δεξιά) του Οικισμού» ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 1.886.393 €.

«Η υλοποίηση του έργου», ανέφερε ο κ. Αγοραστός, «εξασφαλίζει την αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία της περιοχής από τα συχνά φαινόμενα υπερχείλισης των ρεμάτων, δεδομένου ότι το σύνολο της παροχής του νερού θα διοχετεύεται ομαλά στους φυσικούς αποδέκτες του».  Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και Φορέας Υλοποίησης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Μετά την έγκριση, αναμένεται τις επόμενες ημέρες η δημοσίευση του σχετικού Διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου. Το έργο αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού της Ροδιάς και περιλαμβάνει αντιπλημμυρικά έργα σε δυο (2) χειμάρρους εντός του οικισμού Ροδιάς, σε μήκος 280 μ. και 580 μ. αντίστοιχα. Η διευθέτηση των δύο (2) χειμάρρων περιλαμβάνει τι παρακάτω παρεμβάσεις:

α. Απομάκρυνση των φερτών υλικών από τις κοίτες και τα πρανή των χειμάρρων.

β. Τη διαμόρφωση των κοιτών με τραπεζοειδή διατομή, με επίπεδο πυθμένα πλάτους 5.00 μ. και κλίσεις πρανών 1:1.

γ. Την επένδυση των διατομών με οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 30 εκ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com