Νέο πρόγραμμα “εξοικονομώ” για δήμους

Μετά το «Εξοικονομώ Ι» για τους ΟΤΑ*, το υπουργείο Περιβάλλοντος δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στους δήμους και, βεβαίως, στους τρεις μεγαλύτερους που δεν συμμετείχαν στο πρώτο,  να μετέχουν ενεργά στις δράσεις για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας: Το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» ανακοινώθηκε και προβλέπει τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούνται από τους δήμους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 107 εκατ. ευρώ, με το μέγιστο προϋπολογισμό ανά δήμο κυμαίνεται από 200.000 μέχρι 3.000.000 ευρώ, ανάλογα με τον πληθυσμό. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν θα χρηματοδοτηθούν κατά 70% από τους πόρους του Προγράμματος και κατά 30% από την ίδια συμμετοχή των δήμων. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων από τους δήμους είναι η 30η Ιουνίου 2012 (με αρχική ημερομηνία υποβολής την… 1η Απριλίου, τη χθεσινή δηλαδή).

Η σχετική Πρόσκληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και προβλέπει απλουστευμένες διαδικασίες αξιολόγησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των δήμων στο Πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, με εξαίρεση όσους χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι». Οι παρεμβάσεις αφορούν τους άξονες:

Α. Παρεμβάσεις σε κτήρια και υποδομές (ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης) και

Β. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις (υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, τεχνικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακές επιθεωρήσεις και δράσεις δημοσιότητας).

Ειδικοί όροι επιλεξιµότητας

Επιλέξιµοι για συµµετοχή στη ∆ράση είναι όλοι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού εκτός από αυτούς που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Οι δήµοι οι οποίοι έχουν προέλθει από ένωση πρώην καποδιστριακών δήµων είναι επιλέξιµοι µε την προϋπόθεση ότι τα έργα προς χρηµατοδότηση αφορούν σε δηµοτικές ενότητες που δεν χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Προϋπολογισμός ανά δήμο

Ο µέγιστος επιλέξιµος συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης για κάθε δήµο είναι συνάρτηση του πληθυσµού του (βάσει της απογραφής του 2011):

  • για δήµο µε πληθυσµό 1-10.000 κατοίκους, μέχρι 200.000 ευρώ,
  • για δήµο µε πληθυσµό 10.001 -45.000 κατοίκους, μέχρι 400.000 ευρώ,
  • για δήµο µε πληθυσµό 45.001-90.000 κατοίκους, μέχρι 600.000 ευρώ,
  • για δήµο µε πληθυσµό 90.001-150.000 κατοίκους, μέχρι 800.000 ευρώ,
  • για δήµο µε πληθυσµό 150.001-300.000 κατοίκους, μέχρι 1.500.000 ευρώ,
  • για δήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 300.001 κατοίκους, μέχρι 3.000.000 ευρώ.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ανωτέρω πληθυσµοί αφορούν στον πληθυσµό των δήµων µη συµπεριλαµβανοµένου του πληθυσµού των δηµοτικών ενοτήτων που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»).

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου στις δηλώσεις του σημείωσε:«Σε μια δύσκολη δημοσιονομικά περίοδο για την χώρα, δίνουμε πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από την χρηματοδότηση με 107 εκατ. ευρώ. Στρατηγική επιλογή και προτεραιότητά μας είναι να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά ταυτόχονα δημιουργώντας και νέες θέσεις εργασίας, και ταυτόχρονα χρήσιμες υποδομές για την ΤΑ και τους πολίτες, ακολουθώντας ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, με καινοτόμες τεχνολογίες».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com