Οδηγίες προς καταναλωτές κι εμπόρους ενόψει Πάσχα

Οδηγίες ενόψει της αγοράς αγαθών που πλαισιώσουν παραδοσιακά το εορταστικό τραπέζι του Πάσχα και της αυξημένης ζήτησης και κατανάλωσης τροφίμων ζωϊκής προέλευσης κατά τις ημέρες αυτές, δίνουν η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου της Αντιπεριφέρειας Λάρισας και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Παράλληλα, σε σχετική δήλωσή της η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Το εμπόριο διανύει μία δύσκολη περίοδο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Γι΄ αυτό συστήνουμε στους καταναλωτές να προτιμήσουν για τις καθιερωμένες πασχαλινές τους αγορές τα τοπικά ελληνικά προϊόντα και να στηρίξουν κατά συνέπεια την εγχώρια οικονομία, διότι αυτό είναι προς όφελος όλων μας.

Παράλληλα, διαβεβαιώνουμε ότι θα διενεργούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με στόχο να φτάνουν στον καταναλωτή ασφαλή και ελεγμένα ποιοτικά προϊόντα και να διασφαλισθεί η δημόσια υγεία».

Πιο συγκεκριμένα:

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής και όλες οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας με αίσθημα ευθύνης προς τους καταναλωτές και την προστασία της δημόσιας υγείας, προτρέπουν όλους τους ενδιαφερόμενους να είναι προσεκτικοί και να προμηθεύονται τρόφιμα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τα οποία φέρουν κατάλληλες ενδείξεις και σήμανση καταλληλότητας.

Επίσης καλούν τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Σε σχετική ανακοίνωση ενημερώνουν τους καταναλωτές  ότι:

 

Α. Όσον αφορά το κρέας και τα παραπροϊόντα του:

1. Τα ζώα που προορίζονται για σφαγή υπόκεινται υποχρεωτικά σε κτηνιατρικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής τους (υγεία των ζώων στις εκτροφές, προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τη σφαγή τους, κρεοσκοπικός έλεγχος στα σφαγεία κλπ).

2. Όλα τα ζώα πρέπει να σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία, όπου οι επίσημοι κτηνίατροι διενεργούν ελέγχους προ της σφαγής τους, κατά την διαδικασίας της σφαγής και τέλος κρεοσκοπικό έλεγχο του παραγόμενου κρέατος

3. Τα σφάγια ελληνικής παραγωγής ή προερχόμενα από κοινοτικές χώρες , ελληνικής σφαγής όμως, φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας χρώματος «λαμπρό κυανούν» (Ε133) σχήματος ωοειδούς όπου αναφέρεται ο κωδικός S του σφαγείου και συντομογραφία της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου και στα δυο ημιμόρια των σφάγιων, στο εσωτερικό της οποίας πρέπει να αναγράφεται το όνομα της χώρας προέλευσης π.χ. «ΕΛΛΑΣ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ κλπ.».

Τα σφάγια από τρίτες χώρες ελληνικής σφαγής, φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας χρώματος καστανού (Ε 155) σχήματος ωοειδούς και σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου στο εσωτερικό της οποίας πρέπει να αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας προέλευσης.( FYROM , ΚΡΟΑΤΙΑ κλπ.)

4. Επίσης πρέπει να φέρουν επισήμανση ως προς το είδος του σφάγιου ( π.χ. αμνός, ερίφιο κ.λ.π.).

5. Απαγορεύεται να δοθεί στην κατανάλωση κρέας στο οποίο δεν έχουν διενεργηθεί οι παραπάνω έλεγχοι και το οποίο δεν φέρει σήμανση καταλληλότητας.

6. Απαγορεύεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία η σφαγή ζώων εντός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων .

7. Εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών ως προς την πώληση παραπροϊόντων σφάγιων (έντερα, συκωταριές) τα οποία θα πρέπει, εάν είναι νωπά, είτε να συνοδεύουν τα σφάγια είτε να εκτίθενται προς πώληση νωπά συσκευασμένα ή μη.

8. Τα κατεψυγμένα εντόσθια θα πρέπει να διατηρούνται και να προσφέρονται στον καταναλωτή κατεψυγμένα, ενώ απαγορεύεται να αποψύχονται και να διατίθενται ως νωπά. Επίσης όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν ενδείξεις στην συσκευασίας (χωρά προέλευσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξης, επωνυμία παρασκευάστριας εταιρείας και σήμανση αναγνώρισης-σφραγίδα της εγκατάστασης παραγωγής τους, σχήματος ωοειδούς).

Β. Όσον αφορά τα αυγά:

1. Όλα τα αυγά προς πώληση που διατίθενται στο εμπόριο θα πρέπει να φέρουν σήμανση με τον κωδικό του παραγωγού στην επιφάνειά τους. Ο κωδικός αριθμός αποτελείται από έναν αριθμό χαρακτηριστικού του τρόπου εκτροφής , τα γράμματα EL, τον κωδικό του νομού και τον αύξων αριθμό του παραγωγού (π.χ. 3 EL 42001)

2. Τα αυγά πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται στην συσκευασία.

3. Όσον αφορά τις λαϊκές αγορές του Νομού στις οποίες πωλούνται αυγά χύμα, πρέπει στο σημείο πώλησης να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του παραγωγού, ενώ ειδικά για παραγωγούς με περισσότερες των 50 ωοτόκων ορνίθων να υπάρχει και σήμανση με των κωδικό του παραγωγού.

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας των αυγών καθορίζεται στις 28 ημέρες ενώ αυτά πρέπει να παραδίδονται στον καταναλωτή εντός 21 ημερών το πολύ από την ωοτοκία.

Με τη σειρά της, η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Λάρισας εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις αγορές τους.

Ο καλά ενημερωμένος καταναλωτής βγαίνει πάντα κερδισμένος.

Όσον αφορά στους εμπόρους, βασικός κανόνας είναι πως όλες οι επιχειρήσεις από την παραγωγή ως την κατανάλωση οφείλουν σε όλα τα είδη ζωικής και φυτικής προέλευσης να εμφανίζουν την ακριβή ταυτότητα και την προέλευση αυτών.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι επιχειρήσεις θα ελέγχονται ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα:

α)Υποχρέωση των λιανοπωλητών ειδών διατροφής για ανάρτηση πινακίδων με την αναγραφή των ενδείξεων-είδος-προέλευση-τιμή-ποιότητα.

β)Αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν οπωρολαχανικά της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους, με τρόπο ώστε οι τιμές πώλησης που αναγράφουν να είναι σύννομες σε σχέση με τα προκαθορισμένα ποσοστά κέρδους.

γ)Η υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν την εμπορία και διακίνηση ειδών αρτοποιίας (πινακίδα με τιμή και βάρος).

δ)Η υποχρεωτική εφαρμογή από τους λιανοπωλητές κρεοπώλες των διατάξεων περί σήμανσης των κρεάτων με τις σφραγίδες υγιεινής καταλληλότητας και προέλευσης των κρεάτων ώστε να αποτραπούν φαινόμενα παραπλάνησης ( διάθεση εισαγομένων ως εγχωρίων).

ε)Η εφαρμογή των διατάξεων του Αγορανομικού Κώδικα που προστατεύουν τον καταναλωτή από μη θεμιτές ενέργειες επαγγελματιών, όπως η άρνηση πώλησης και η απόκρυψη προϊόντων προς επίτευξη υπερβολικής τιμής.

στ)Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα τροφίμων και ποτών που αφορούν την ημερομηνία λήξης (χρόνου διατηρησιμότητας) των συσκευασμένων προϊόντων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 2.000€ έως 200.000€.

Για τυχόν καταγγελίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και στα τηλέφωνα

2413-506380και  2413-506381.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com