Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ περιφέρειας και δήμου Λάρισας για σχέδια ισότητας

 

Μετά την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» από τις 13 περιφέρειες και 155 δήμους της χώρας, η οποία δεσμεύει για την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης Ισότητας των Φύλων, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων χρηματοδοτεί -μέσω ΕΣΠΑ- την εκπόνηση και την διετή εφαρμογή εξειδικευμένων Σχεδίων σε κάθε μια από τις 13 περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας) και σε καθένα από τους 15 μεγαλύτερους πληθυσμιακά Δήμους της χώρας (Αθηναίων, Αχαρνών, Βόλου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Κέρκυρας, Λάρισας, Νίκαιας-Αγίου Ρέντη, Πατραίων, Πειραιώς, Περιστερίου, Ρόδου, Χαλκιδέων, Χανίων).

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων από τις περιφέρειες και τους δήμους αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς η Αυτοδιοίκηση αποτελεί προνομιακό χώρο παροχής υπηρεσιών στον πολίτη, αλλά και πρόσφορο χώρο πολιτικής συμμετοχής ευρύτερων ομάδων πολιτών. Ως εκ τούτου, τα Σχέδια έχουν στόχο να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών των ΟΤΑ προσαρμόζοντας τις δράσεις τους στις ανάγκες των γυναικών οι οποίες σε περιόδους οικονομικής κρίσης πλήττονται περισσότερο.

Τα Σχέδια θα βασιστούν στο πρότυπο Σύστημα Ένταξης της Ισότητας των Φύλων το οποίο σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με τη μορφή δύο (2) διακριτών Οδηγών Εφαρμογής, έναν για τις Περιφέρειες και έναν για τους δήμους. Οι οδηγοί εφαρμογής αποτελούν το μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των Σχεδίων Ισότητας των Φύλων και ανταποκρίνονται στις διαφορετικές αρμοδιότητες που έχουν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι.

Την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με την υποστήριξη της κεντρικής Δομής/ Μηχανισμού για την παρακολούθηση των πολιτικών Ισότητας των Φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, την οποία επίσης χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ.

Τα Σχέδια θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια αναδόχων, οι οποίοι θα επιλεγούν μετά από τον Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό του οποίου η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε στις 12/4/2012 (ΦΕΚ 196/ΔΔΣ). Η Προκήρυξη και οι Οδηγοί Εφαρμογής βρίσκονται αναρτημένοι στις ιστοσελίδες: www.isotita.gr και www.eyeisotita.gr.

Πηγή: aftodioikisi.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com