Παράταση στις αιτήσεις για διατήρηση αυτόχθονων φυλών ζώων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι δημοσιεύτηκε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ σε ό,τι αφορά την αριθ.  1005/25729/5.3.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση 3.1. «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΖΩΩΝ».

Οι αιτήσεις ενίσχυσης από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους υποβάλλονται έως 30-6-2012, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειαής Ενότητας Λάρισας, στα ΚΕΠΠΥΕΛ και στις Ε.Α.Σ. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπο υλικό είναι διαθέσιμα :

Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ( ΔΑΟΚ ) της Π.Ε. Λάρισας

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.et.gr.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com