Φ. Σαχινίδης: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι καταγγελίες Παπαδημούλη

Σε απάντηση της δήλωσης του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δ. Παπαδημούλη, με θέμα «Η υπηρεσιακή κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει το σύνολο των προεκλογικών μετακινήσεων καθώς και των αποφάσεων για την ανάθεση έργων και προμηθειών» διευκρινίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 ρυθμίζεται σε πάγια βάση η απαγόρευση των προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικά φαινόμενα που υποβαθμίζουν τη Δημόσια Διοίκηση.

Ειδικότερα, για τις εκλογές της 6 Μαΐου, το διάστημα αυτό ορίζεται  από 12/4/2012 έως την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Οι αποφάσεις στις οποίες αναφέρεται η δήλωση του κ. Παπαδημούλη αφορούν κατά κύριο λόγο σε υπηρεσιακές μεταβολές  εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόφαση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος διέθετε  και την σχετική αρμοδιότητα.

Οι αποφάσεις αυτές εκδόθηκαν πριν το διάστημα που ορίζει ο νόμος για την  αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών των δημοσίων υπαλλήλων.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι τα όσα καταγγέλλει ο κ. Παπαδημούλης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com