Δημοπρατείται το έργο αναβάθμισης της Χρυσαλλίδας στην Αγιά

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει η αναβάθμιση έκτασης 5 στρεμμάτων στην περιοχή της Χρυσαλλίδας του Δήμου Αγιάς. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε σήμερα την έγκριση δημοπράτησης στο ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο: «Προστασία – Αναβάθμιση περιοχής Χρυσαλλίδας Δήμου Αγιάς», προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

«Με την υλοποίηση του έργου παραδίδεται ένας περιβαλλοντικά αναβαθμισμένος χώρος για την Αγιά, ασφαλής, εύχρηστος και φιλικός, που θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Η ανάπλαση αυτή σε ένα χώρο που αυτή τη στιγμή είναι αδιαμόρφωτος, εντάσσει την όλη περιοχή αρμονικά στο αστικό τοπίο δίνοντας παράλληλα και μια νέα οντότητα στο Πολιτιστικό Κέντρο Χρυσαλλίδα», τόνισε ο κ. Αγοραστός.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού Διαγωνισμού από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας που είναι ο Φορέας υλοποίησης του έργου, με Δικαιούχο την Περιφέρεια Θεσσαλίας και Κύριο του έργου το Δήμο Αγιάς.

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. στις 29/03/2012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

          Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στην προστασία-αναβάθμιση της περιοχής Χρυσαλλίδας της Κοινότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς έκτασης 5.182,72τ.μ. Η πρόταση, αποβλέπει στην προστασία-αναβάθμιση του περιαστικού τοπίου και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου. 

      Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

– εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες σε διάφορα βάθη ανάλογα με την εργασία,

– κατασκευή στρώσης από σκυρόδεμα C12/15, όπου εδράζονται τα δάπεδα,

– επανεπίχωση των σκαμμάτων με χρήση κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής,

– τοποθέτηση κρασπέδων,

– επίστρωση με διάφορα υλικά,

– εγκατάσταση φυτικής γης και φυτικού υλικού,

– εγκατάσταση φωτισμού,

– εγκατάσταση συστήματος άρδευσης

– την τοποθέτηση κάδων, καθιστικών και άλλων στοιχείων εξοπλισμού. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com