Ερευνητικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού

Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Φυτοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, ενέκρινε τη χρηματοδότηση ερευνητικού προγράμματος για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι.

Η υλοποίηση του προγράμματος, για το οποίο έχει υποβάλλει πρόταση από τις 20 Μαρτίου 2012 η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, εντάσσεται στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης φυτοπροστασίας της καλλιέργειας του βάμβακος, της διασφάλισης του εισοδήματος του Έλληνα παραγωγού και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος είναι η «διερεύνηση ανθεκτικότητας και επικινδυνότητας για ανάπτυξη ανθεκτικότητας του πράσινου σκουληκιού» και η «αξιολόγηση συσκευών παγίδευσης για το πράσινο σκουλήκι του βάμβακος».  

 Το πρόγραμμα θα υλοποιήσει το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σε συνεργασία με Καθηγητές των Πανεπιστημίων: Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Κρήτης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ