Τη Δευτέρα αναλαμβάνουν υπηρεσία οι αποσπασθέντες καθηγητές

Από το ΠΥΣΔΕ  Ν. Λάρισας με την Πράξη 28/27-08-2012 ανακοινώνεται ότι:

Α) Οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στην διάθεση της Α’ Περιοχής θα αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 03-09-2012,  στα σχολεία που κάνανε πράξη ανάληψης υπηρεσίας την Παρασκευή 29-06-2012.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι εκπαιδευτικοί που ήρθαν με μετάθεση στην Α’ περιοχή και δεν τοποθετήθηκαν οργανικά αλλά παραμένουν στην διάθεση της Α΄ Περιοχής, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στις 03-09-2012 στο 1o ΓΕ.Λ. Λάρισας. (Ανθ. Γαζή & Ηπείρου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην διάθεση της Α’ Περιοχής και ήταν αποσπασμένοι στην Πρωτοβάθμια ή σε σχολεία άλλων περιοχών (Β’, Γ’ και Δ’ περιοχές) ή σε φορείς του Υπουργείου θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στις 03-09-2012 στο 1ο Γ/σιο Λάρισας (Ανθ. Γαζή & Ηπείρου).

Β) Οι εκπαιδευτικοί  που παραμένουν στην διάθεση της Β’ Περιοχής των ειδικοτήτων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19 θα αναλάβουν υπηρεσία στις 03-09-2012 στο 1oΕΠΑ.Λ. Ελασσόνας. Οι εκπ/κοί των υπόλοιπων ειδικοτήτων, θα αναλάβουν υπηρεσία στις 03-09-2012 στο 1ο ΓΕ.Λ. Ελασσόνας.

Γ) Οι εκπαιδευτικοί  που παραμένουν στην διάθεση της Γ’ Περιοχής των ειδικοτήτων ΠΕ12, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19 θα αναλάβουν υπηρεσία στις 03-09-2012 στο ΕΠΑ.Λ. Φαρσάλων. Οι εκπ/κοί των υπόλοιπων ειδικοτήτων, θα αναλάβουν υπηρεσία στις 03-09-2012 στο 1o  Γ/σιο Φαρσάλων.

Δ) Οι εκπαιδευτικοί  που παραμένουν στην διάθεση της Δ’ Περιοχής των ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, και ΠΕ03 θα αναλάβουν υπηρεσία  στις 03-09-2012 στο  Γυμνάσιο Γιάννουλης. Οι εκπ/κοί των υπόλοιπων ειδικοτήτων, θα αναλάβουν υπηρεσία στις 03-09-2012 στο ΓΕ.Λ. Γιάννουλης. 

Ε) Από το ΠΥΣΔΕ  Ν. Λάρισας ανακοινώνεται ότι οι  εκπ/κοί οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΔΕ της Δ.Δ.Ε. Ν. Λάρισας και στη Δ.Δ.Ε. Ν. Λάρισας (Α’ & Β’ φάση αποσπάσεων) θα κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας στην Δ.Δ.Ε. Ν. Λάρισας (Καλλιθέας 11 – 1ος όροφος).

Οι αποσπασμένοι από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ με τη Β’ φάση στη συνέχεια θα υποβάλλουν στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ (2ος όροφος) δήλωση τοποθέτησης προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com