Εκριζώνονται αμπελώνες χωρίς δικαιώματα φύτευσης

Από την  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Λάρισας  ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την 286839/2-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση, απαγορεύεται η φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έως 31 Δεκεμβρίου του 2015 χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης. Τα δικαιώματα φύτευσης είναι τα παρακάτω:

α. δικαίωμα φύτευσης που παρέχονται από το Εθνικό Αποθεματικό (κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου)

β. δικαίωμα αναφύτευσης  λόγω εκρίζωσης αντίστοιχου αμπελοτεμαχίου και

γ. δικαίωμα λόγω μεταβίβασης δικαιώματος αναφύτευσης

Οι κάτοχοι των εκτάσεων ,που έχουν φυτευτεί, μετά την 31η Αυγούστου 1998, δίχως αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης, υποχρεούνται να εκριζώσουν τα αμπέλια τους με ιδία δαπάνη.

Στην περίπτωση που δεν προβούν στην εκρίζωση αμέσως, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1.200 €/στρέμμα, που ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου. Εφόσον η παράνομη φυτεμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και πληροφορία.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2413 511148, 2413 511170, 2413 511171

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 169,  Λάρισα

Γραφείο Αμπελουργίας και Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα & Αμπελουργικού Μητρώου

Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Λάρισας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com