Σεμινάριο για την αυτοαπογραφή από το επιμελητήριο

Το Επιμελητήριο Λάρισας στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την καλύτερη δυνατή  και πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων του νομού ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους, για τις Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής  στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο  (διαδικασία αυτοαπογραφής), που εκδόθηκαν κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του 3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄) και αφορούν όλες τις εταιρίες που συστάθηκαν ΠΡΙΝ τις 4/4/2011.

Για το λόγο αυτό την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Επιμελητηρίου εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη διαδικασία της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ αυτοαπογραφής καθώς και ενημέρωση για τη νέα νομική μορφή σύστασης εταιριών Ι.Κ.Ε.

Υπενθυμίζουμε ότι οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση της αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ έχουν ως εξής

 Α.Ε και Ε.Ε από 02/07/2012 έως 30/09/2012

 Ο.Ε και Ε.Ε από 23/07/2012 έως 11/10/2012

 Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

 Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών α.ε και ε.π.ε. οικονομικής δραστηριότητας από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

 Τα φυσικά πρόσωπα, που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή θα απογραφούν από  01-11-2012  έως 31-12-2012.

 Υποχρεωτική και σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή σε διαδικασία εκκαθάρισης

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com