Ανακύκλωση συσκευών στο δήμο Τυρνάβου

Την εφαρμογή από το δήμο Τυρνάβου του Ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την συλλογή και μεταφορά από τα μεταφορικά μέσα του δήμου αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε καθορισμένο φυλασσόμενο χώρο συλλογής του δήμου, στον οποίο θα αποθηκεύονται προσωρινά τα απόβλητα μέσα σε containers και πλαστικούς κάδους της εταιρείας και θα μεταφέρονται στη συνέχεια με δαπάνη και μεταφορικά μέσα της «Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.» σε μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com