Σεμινάρια για τεχνικούς ασφαλείας

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Παράρτημα Θεσσαλίας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Θεσσαλίας, Κωδικός Πιστοποίησης 11111075), δέχεται αιτήσεις για προγράμματα «Επιμόρφωσης Εργοδοτών  & Εργαζομένων σε Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού ασφαλείας».

Σύμφωνα με το πδ294/88 όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 50 άτομα υποχρεώνονται να έχουν τεχνικό ασφαλείας. Τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας μπορούν να ασκούν: 1)O εργοδότης, 2)Ο Εργαζόμενος στην επιχείρηση, εφόσον απασχολείται με πλήρες ωράριο και είναι κάτοχος απολυτηρίου τεχνικού λυκείου, ή μέσης τεχνικής σχολής, ή άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτεχνίτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 του Ν. 1568/85 και 6 του Π.Δ. 17/96, 3)Κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, που οι ειδικότητες τους έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται σε 2 κατηγορίες, Β΄& Γ΄ επικινδυνότητας ανεξαρτήτου οικονομικής δραστηριότητας. Οι ώρες  κατάρτισης είναι 35 και 10 αντίστοιχα. Μετά το πέρας της κατάρτισης   οι συμμετέχοντες  θα παραλάβουν βεβαίωση παρακολούθησης η οποία τους πιστοποιεί ως Τεχνικούς Ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Θεσσαλίας, Καστοριάς 2α Λάρισα, τηλ.2410579876-7,κα Λυγούρα Λίτσα  &  κο Τσίρο Αθανάσιο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com