Η Θεσσαλία μπορεί να παράξει βιοαέριο

Τα πλεονεκτήματα αλλά και οι προοπτικές του βιοαερίου στην περιοχή μας τέθηκαν επί τάπητος στο φόρουμ  για το βιοαέριο με τίτλο «Ανάπτυξη της αγοράς βιοαερίου σε περιφερειακό επίπεδο – εμπόδια και προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου  από την  Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και το ΚΑΠΕ  (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας).

Όπως τονίσθηκε κατά τη διάρκεια του φόρουμ, ο  τομέας του βιοαερίου εμφανίζει σήμερα σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες συνεχή εξέλιξη και η αγορά βιοαερίου στις χώρες αυτές συνεχώς επεκτείνεται (π.χ. Γερμανία, Αυστρία). Την ίδια στιγμή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η παραγωγή και χρήση του βιοαερίου είναι ακόμη περιορισμένη, αν και το δυναμικό είναι σημαντικό. Στη Λάρισα, μία κατεξοχήν αγροτο-κτηνοτροφική περιοχή, ο τομέας του βιοαερίου θα μπορούσε να βρει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή του.

Στον χαιρετισμό της η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Για εμάς, ως Αντιπεριφέρεια Λάρισας, η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του βιοαερίου έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι η πληθώρα των  αγροτο-κτηνοτροφικών αποβλήτων  που υπάρχουν στην περιοχή μας, μπορεί να χρησιμεύσει ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαερίου. Το βιοαέριο μπορεί να αποτελέσει, εάν το εκμεταλλευτούμε σωστά, ένα εργαλείο για την εφαρμογή ορθής γεωργικής πρακτικής, έναν φορέα ανανεώσιμης ενέργειας και κυρίως μία πηγή περιφερειακής ανάπτυξης με κοινωνικο-οικονομικά οφέλη. Η χρήση του θα μπορούσε κάλλιστα να καταστήσει την περιοχή μας «Ενεργειακό χρυσωρυχείο», με σχεδόν μηδενικό κόστος πρώτης ύλης και πολλαπλά οφέλη για την απασχόληση και το περιβάλλον, δεδομένου ότι πρόκειται για παραγωγή ενέργειας από οργανικά απόβλητα. Μέσα από την παραγωγή βιοαερίου βλέπουμε έναν «δρόμο» για την αύξηση των θέσεων εργασίας, του τοπικού εισοδήματος και συνεπώς της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας.

Σήμερα τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής μας δεν αξιοποιούνται. Έστω και ένα ποσοστό αυτών αν αξιοποιηθεί, η ρύπανση του περιβάλλοντος θα μειωθεί δραστικά. Επιπρόσθετα,  θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί η  απασχόληση και το εισόδημα και  κατ΄ επέκταση η τοπική οικονομία, που για εμάς είναι και το μεγάλο ζητούμενο».

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε το στέλεχος του ΚΑΠΕ κ. Κ. Σιούλας, ο οποίος επεσήμανε: «Η παραγωγή βιοαερίου έχει πολλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη και τα περισσότερα από αυτά σχετίζονται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του τομέα του βιοαερίου οδηγεί στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση του τοπικού εισοδήματος. Παράλληλα, η παραγωγή και χρήση του βιοαερίου μπορεί να συμβάλει στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, επηρεάζοντας θετικά την κοινωνικό-οικονομική δομή τους».

Μέσα από το φόρουμ αναδείχτηκαν ποικίλα ζητήματα, όπως  τα πλεονεκτήματα της ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου και της υλοποίησης έργων σε τοπικό επίπεδο (ενεργειακά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά) και ο προσδιορισμός των σημαντικότερων εμποδίων για την υλοποίηση τέτοιων σχημάτων, και κυρίως η εστίαση σε μη τεχνολογικά θέματα, όπως τα θεσμικά και οικονομικά εμπόδια.

Στο φόρουμ, όπου παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρ. Λιάπης και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ. Αγγέλα Βαγενά και  Ηλ. Παπαχαραλάμπους, συμμετείχαν εκπρόσωποι δήμων, αγροτικών φορέων και  ιδιωτικών εταιριών αλλά και ιδιώτες μηχανικοί, που είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τα στελέχη του ΚΑΠΕ και να ενημερωθούν έγκυρα  για την ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου και τις διαδικασίες αδειοδότησης και χρηματοδότησης.

Απώτερος σκοπός του φόρουμ ήταν η προώθηση του διαλόγου σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση όλων εκείνων των παραγόντων για την επιτυχή κατασκευή και λειτουργία μονάδων βιοαερίου σε τοπικό επίπεδο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com