Νέες επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο περιφερειακό συμβούλιο

Με θέματα που αφορούν κυρίως την έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εγκατάσταση επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 6.00 μ.μ. το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης αυτής είναι:

Ενημέρωση για το σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας περιόδου 2014- 2020».

Τροποποίηση Π.Δ.Ε. 2012.

6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2012.

Τριμηνιαία έκθεση Γ΄Τριμήνου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2012.

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου συνολικής έκτασης 4.715,44 τ.μ. για κατασκευή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ Σ.Μ.Α. ΑΓΙΑΣ» με κωδικό έργου στο Π.Δ.Ε. 2012 Ε.Π. 00680010, της κτηματικής περιφέρειας Δ.Δ. Αγιάς του Δήμου Αγιάς.

 «Δωρεάν παραχώρηση αναλώσιμων υλικών»

Έγκριση μεταβολής μέλους σύμπραξης για την ανάθεση της μελέτης: «Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου: Μελέτη Ανισόπεδου κόμβου Σέσκλου» προεκτιμώμενης αμοιβής 441.406,51€ (με ΦΠΑ).

Μεταβίβαση αυτοκινήτων – μηχανημάτων στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ισχύος 7,231 MW φερόμενης ιδιοκτησίας ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. στη θέση Πρόχωμα στην Τ.Κ. Δένδρων του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ισχύος 6,196 MW φερόμενης ιδιοκτησίας ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. στα αριθμ. τεμάχια 254 & 255 του αναδασμού ΝΑΜΑΤΑ 1983 στην Δ.Ε. Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ισχύος 2,1 MW φερόμενης ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Φ/Β ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. στη θέση

Παλαιοφάρσαλο 2 στην Τ.Κ. Σταυρού της Δ.Ε. Ενιππέα του Δήμου Φαρσάλων

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,585 MW φερόμενης ιδιοκτησίας ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. στη

θέση Μπακί στην Τ.Κ. Δένδρων στο Δήμο Τυρνάβου Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,428 MW φερόμενης ιδιοκτησίας ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. στη

θέση Τύμπανο στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ζαππείου στο Δήμο Κιλελέρ

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ανανέωση άδειας επιφανειακής υδροληψίας από τον Πηνειό ποταμό για αρδευτική χρήση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πυργετού στην Κτηματική Περιφέρεια της Τ.Κ Πυργετού του Δήμου Τεμπών της Π.Ε Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου μικρό υδροηλεκτρικό έργο (μΥΗΕ) ισχύος 6,3 MW για την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε. που

πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση Βουλγάρικα Μανδριά του Δήμου Τυρνάβου της ΠΕ Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ίδρυση μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής και μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 0,999 Μwel φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας Π.&Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση Μαυρόγια σε περιοχή εκτός του οικισμού

Γυρτώνης στο Δήμο Τεμπών στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας στην Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

Εισήγηση σχετικά με την Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με παράλληλη κτιριακή και μηχανολογική επέκταση της μονάδας ανακύκλωσης – παραγωγής – επεξεργασίας & εμπορίας μετάλλων– σιδηρούχων υπολειμμάτων-

απορριμμάτων της εταιρίας ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση Αμπελότοποι Ομορφοχωρίου της Δ.Ε. Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου μελέτη  ταμιευτήρα Ν. Λάρισας στη θέση Δίλοφος Κακλιτζόρεμα που πρόκειται να κατασκευαστεί στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Δίλοφου στο Δήμο Φαρσάλων

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 2,00 MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ A.E. που πρόκειται να εγκατασταθεί στην κτηματική περιφέρεια Λεύκης του Δήμου Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας”.

Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 4,763 MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E. που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση Σιμσιρέικα στην κτηματική περιφέρεια Συκεώνα του Δήμου Παλαμά, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 2,5 MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ A.E. που πρόκειται να εγκατασταθεί

στην κτηματική περιφέρεια Γεφυρίων του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής

Ενότητας Καρδίτσας.

Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου κατασκευή κόμβων στο Επαρχιακό δίκτυο του Νομού Καρδίτσας.

Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του

έργου αποκατάσταση οδικού δικτύου Ν. Καρδίτσας λόγω φυσικών καταστροφών.

Γνωμοδότηση σχετικά με τη ΜΠΕ που αφορά στο έργο: Υφιστάμενη υδροληψία για άρδευση από τον Κλεινοβίτη ποταμό στη θέση Χάνια στην Τ.Κ. Κλεινοβού του Δήμου Καλαμπάκας της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Γνωμοδότηση σχετικά με τη ΜΠΕ που αφορά στο έργο: Υφιστάμενη υδροληψία για άρδευση από τον Κλεινοβίτη ποταμό στη θέση Καζάνι στην Τ.Κ. Κλεινοβού του Δήμου Καλαμπάκας της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Γνωμοδότηση σχετικά με τη ΜΠΕ που αφορά στο έργο: Υφιστάμενη υδροληψία για άρδευση από πηγή στη θέση¨Λιάσκος¨ στην Τ.Κ. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Γνωμοδότηση σχετικά με τη ΜΠΕ που αφορά στο έργο: Υφιστάμενη υδροληψία για άρδευση από το Καστανιώτικο Ρέμα στη θέση¨Λιοντάρι¨ στην Τ.Κ. Αμαράντου του Δήμου Καλαμπάκας της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Γνωμοδότηση σχετικά με τη ΜΠΕ που αφορά στο έργο: Υφιστάμενη υδροληψία για άρδευση από τον Κλεινοβίτη ποταμό στη θέση ¨Μύλος Ζήμου¨ στην Τ.Κ. Κλεινοβού του Δήμου Καλαμπάκας της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Γνωμοδότηση σχετικά με την ΜΠΕ που αφορά στο έργο: «Υφιστάμενη υδροληψία για άρδευσηαπό πηγή στη θέση «ΠΟΥΡΝΑΡΙ» στην Τ.Κ. Κλεινοβού του Δήμου Καλαμπάκας της Π.Ε.Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Γνωμοδότηση σχετικά με την ΜΠΕ του έργου που αφορά στο έργο: «Υφιστάμενη υδροληψία για άρδευση από τον Κλεινοβίτη ποταμό στη θέση «ΣΙΑΚΑΜΠΕΝΙ» στην Τ.Κ. Κλεινοβού του Δήμου Καλαμπάκας της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com