Συνεδριάζει την Πέμπτη το δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου

Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου στις 7.30 μ.μ. θα συνεδριάσει στο δημαρχείο το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, με κύρια θέματα την συζήτηση για την αναπροσαρμογή ή μη των δημοτικών τελών, την αλλαγή προέδρου στα διαδημοτικά σφαγεία, την κατανομή βοσκήσιμων εκτάσεων, αλλά και το θέμα της τιμής του νερού, για το οποίο θα κατατεθεί κείμενο με υπογραφές από κατοίκους του δήμου. Βάσει της ημερήσιας διάταξης τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Τυρνάβου στην Αθήνα για την παρακολούθηση των εργασιών του εκτάκτου συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

2. Αποδοχή επιχορήγησης έναντι της δόσης του έτους 2012, για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ (άρθρο 27 του ν. 3756/2009) και κατανομή αυτής σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και επενδυτικές δραστηριότητες και έργα του Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 43533/19-11-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών).

3. Αποδοχή επιχορήγησης κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2012 και διάθεση αυτής σε έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου Τυρνάβου.

4. Αποδοχή κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2012, για την επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων και κατανομή αυτής.

5. Αντικατάσταση Προέδρου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Περιοχής Τυρνάβου – Αμπελώνα (Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α.).

6. Αντικατάσταση Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Τυρνάβου (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.).

7. Έγκριση διοργάνωσης Συνεδρίου «Τζαρτζάνεια 2012». – Ψήφιση πίστωσης.

8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2012.

9. Έγκριση της αριθ. 16/2012 απόφασης ΔΣ του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», που αφορά την Β΄ αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2012.

10. Αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων, έτους 2013.

11. Καθορισμός Τελών, Φόρων & Δικαιωμάτων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2013.

12. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής και τρόπος διάθεσης βοσκήσιμων εκτάσεων στον Δήμο Τυρνάβου.

13. Τροποποίηση της αριθ. 271/2012 ΑΔΣ αναφορικά με την Έκθεση Εκτίμησης & Καταμέτρησης της Επιτροπής για την εκποίηση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Δένδρων του Δήμου Τυρνάβου.

14. Τροποποίηση της αριθ. 176/2012 ΑΔΣ, ως προς την κατανομή της επιχορήγησης για κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων της Δ.Κ. Αμπελώνα. (αριθ. 31/2012 απόφαση Δ.Κ. Αμπελώνα).

16. Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δαμασίου, στη θέση ΠΑΠ Πέρα Κάμπου. (αριθ. 2/2012 απόφαση Τ.Κ. Δαμασίου).

17. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Δαμασίου.) (αριθ. 8/2012 απόφαση Τ.Κ. Δαμασίου).

18. Μεταβίβαση μισθωτικής σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης. (αριθ. 9/2012 απόφαση Τ.Κ. Δαμασίου).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.