Μεγάλο ενδιαφέρον για θέσεις 7μηνης απασχόλησης

job_openingΕνδεικτικό της τεράστιας ανεργίας που πλήττει, ιδιαίτερα τους νέους στη Θεσσαλία, είναι το γεγονός ότι για 118 θέσεις εργασίας 7μηνης διάρκειας, υποβλήθηκαν 1177 αιτήσεις και συγκεκριμένα στο Ν. Λάρισας 441 αιτήσεις για 42 θέσεις, στο Ν. Καρδίτσας 514 αιτήσεις για 47 θέσεις και στο Ν. Τρικάλων 222 αιτήσεις για 29 θέσεις, ενώ,αν είχαν λήξει νωρίτερα τα άλλα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, οι αιτήσεις θα ανέρχονταν σε χιλιάδες.

Στο Πρόγραμμα αυτό έχουν ενταχθεί οι δράσεις που προβλέπουν την πρόσληψη 118 ανέργων ,για διάρκεια εργασίας 7 μηνών,σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία των Νομών Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, οι οποίες είχαν προταθεί από το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Συλλόγων Αποδήμων “Δίκτυο Περραιβία”, στο πλαίσιο της σχετικής προκήρυξης για την υλοποίηση δράσεων στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας. με συμπράττοντες φορείς τις Εφορείες Αρχαιοτήτων ΙΕ’ ΕΠΚΑ, 7η ΕΒΑ, ΛΔ’ ΕΠΚΑ και 19η ΕΒΑ.

Το αντικείμενο των εγκριθέντων πράξεων που θα υλοποιήσει το “Δίκτυο Περραιβία” είναι η “Φύλαξη, ανάδειξη και βελτίωση της προσβασιμότητας αρχαιολογικών και μουσειακών χώρων στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας”.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

Στο Νομό Λάρισας: 4 ημερήσιοι φύλακες, 5 νυχτοφύλακες, 28 εργάτες-εργατοτεχνίτες και 5 αρχαιολόγοι.

Στο Νομό Τρικάλων: 9 ημερήσιοι φύλακες, 17 εργάτες-εργατοτεχνίτες και 3 αρχαιολόγοι.

Στο Νομό Καρδίτσας: 19 ημερήσιοι φύλακες, 19 εργάτες-εργατοτεχνίτες, 7 αρχαιολόγοι, 1 μουσειολόγος και 1 μουσειοπαιδαγωγός.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα ,που η προθεσμία έληξε στις 6/2/2013 ,απευθύνεται σε ανέργους έως 35 ετών, καταγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ενώ η επιλογή τους, όπως έγινε και με τα τρέχοντα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, θα γίνει με αντικειμενικό σύστημα  μοριοδότησης, που συνυπολογίζει και το εισόδημα των υποψηφίων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com