Να εμβολιαστούν βοοειδή στην Ελασσόνα για τη βρουκέλλωση

vooidΕπιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθ. Τσαυτάρη απέστειλε ο δήμος Ελασσόνας δια του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Ιω. Δραγατσίκη, ζητώντας να εξετάσει το αίτημα των παραγωγών και του συνεταιρισμού «ΘΕΣγάλα» να χορηγηθεί ειδική άδεια εμβολιασμού κατά της βρουκέλλωσης.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ελασσόνας είναι ένας κτηνοτροφικός δήμος στα όρια του οποίου εκτρέφεται αρκετά μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων αλλά και βοοειδών. Ειδικά στον τομέα εκτροφής των βοοειδών, στο Δήμο Ελασσόνας δραστηριοποιούνται 70 περίπου αγελαδοτρόφοι γαλακτοπαραγωγής και ο αριθμός των εκτρεφόμενων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής  ξεπερνά τις 4.000 και παράγονται περίπου 25.000 τόνοι γάλακτος ανά έτος, καθώς και 700 τόνοι κρέατος.

 Από τα ανωτέρω δημιουργείται ένας κύκλος εργασιών περί τα 18.000.000 €. Διαπιστώνεται εύκολα η τεράστια συμβολή στην τοπική και όχι μόνο οικονομία αλλά και η τεράστια ζημία και απώλεια που θα συνεπαγόταν η επέκταση οποιασδήποτε  νόσου των βοοειδών.

Οι αγελαδοτρόφοι γαλακτοπαραγωγής συμμετέχουν ενεργά στον Συνεταιρισμό-Ομάδα Παραγωγών Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής Θεσσαλίας και Πιερίας «ΘΕΣγάλα», ο οποίος προσπαθεί να προωθήσει, μέσω της συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους φορείς, την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ο Δήμος μας έχει ενημερωθεί ότι η νόσος της βρουκέλλωσης, παρά την εφαρμογή προγραμμάτων εκρίζωσης  που εφαρμόζονται από δεκαετίες, εξακολουθεί να υφίσταται, προκαλώντας αφενός μεν στους αγελαδοτρόφους σημαντικές οικονομικές απώλειες, και αποτελώντας αφετέρου κίνδυνο για την δημόσια υγεία ως μια σημαντικότατη ζωοανθρωπονόσος.

Ο συνεταιρισμός «ΘΕΣγάλα» θεωρεί ότι η επέκταση της νόσου μπορεί να ανακοπεί με την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών, οι οποίες διασφαλίζουν την δημόσια υγεία, την αειφορία των εκμεταλλεύσεων και τελικά  τους ίδιους τους παραγωγούς.

Για το λόγο αυτό προτείνει το στρατηγικό εμβολιασμό των εκτροφών με το εμβόλιο RB51, η χρήση του οποίου έχει επιτραπεί στο παρελθόν στα βοοειδή του Ν. Θεσσαλονίκης.

Υιοθετώντας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των συνεταιριζόμενων παραγωγών παρακαλούμε να εξετάσετε το ανωτέρω αίτημα για την έκδοση ειδικής άδειας εφαρμογής του εμβολιακού προγράμματος κατά της βρουκέλλωσης».

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com