Σεμινάριο του ΤΕΕ για τη σεισμική αποτίμηση κατασκευών

$RJEXJBAΕιδικό ολοήμερο σεμινάριο με θέμα “Σεισμική αποτίμηση και αναβάθμιση της φέρουσας ικανότητας οικοδομικών κατασκευών” διοργανώνουν το ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και τα Εργαστήρια Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Δομικών Υλικών και Οικοδομικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ με τη συμμετοχή του ΣΠΜΕ Νομού Λάρισας, την  Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, ώρα έναρξης 9:30 π. μ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες μηχανικούς και φοιτητές των αντίστοιχων Σχολών οι οποίοι ασχολούνται σε επίπεδο μελέτης ή/και εφαρμογής στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Στόχος είναι να παρουσιαστεί νέα γνώση σε επίπεδο μελέτης και μεθόδων εφαρμογής καθώς και Κανονιστικό πλαίσιο με έμφαση στους Ευρωκώδικες και τον Κανονισμό Επεμβάσεων στις Κατασκευές (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί καθώς υπερκαλύφθηκαν οι προεγγραφές ενδιαφέροντος συμμετοχής, που κατ’ ελάχιστον απαιτούνταν. Δυνατότητα συμμετοχής μπορεί να υπάρξει και για όσους προσέλθουν μέχρι το πέρας της ώρας προσέλευσης (εγγραφή και παραλαβή υλικού). Μόνο όσοι εγγραφούν θα παραλάβουν το υλικό του σεμιναρίου και οι συμμετέχοντες και στην πρωινή και στην απογευματινή συνεδρία την βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com