Αδειες μικροπωλητών από το δήμο Τυρνάβου

laikiΣτη χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου, για τρία έτη, στους παρακάτω ενδιαφερόμενους προχωρά ο δήμος Τυρνάβου. Οι δικαιούχοι αυτών των αδειών είναι:

1 Καραγιαννούλης Γρηγόριος του Αθαν. Καντίνα

2 Σακοράφα Κωνσταντίνα του Χρ. Καντίνα

3 Γουγουλούλης Θεόδωρος του Γεώρ. Καντίνα

4 Καραγιαννούλη Νίνα του Αθαν. Καντίνα

5 Γκουγκουλης Ηλίας του Αστ. Καντίνα

6 Γκαραγκούνης Γεώργιος του Αθαν/ Άδεια τύπου Β΄ οπωρολαχανικά

7 Καραμπέρης-Γιάτσιας Δημήτριος του Ζήση Άδεια τύπου Β΄ Ξηροί καρποί, ζαχαρώδη

8 Κοντοβασίλης Ιωάννης του Ελευθ. Άδεια τύπου Α΄ προϊόντα γης.

Οι ανωτέρω δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, προκειμένου να τους χορηγηθεί η οριστική άδεια.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com