Ενημερωτική εκδήλωση για δασκάλους – νηπιαγωγούς

198Στο πλαίσιο υλοποίησης  του  Έργου « Δράσεις  Ενημέρωσης  και  Ευαισθητοποίησης  της   Εκπαιδευτικής  Κοινότητας »  του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους και υλοποιείται στις Περιφέρειες  Ηπείρου,  Δυτικής Μακεδονίας  και  Θεσσαλίας  από το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ , θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση, την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 και ώρα 18.00 στο 3οο  Δημ. Σχολείο Λάρισας, Ιουστινιανού 24,( πλησίον σιδηροδρομικού σταθμού). Η συνάντηση αφορά στην ενημέρως των εκπαιδευτικών σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου, καθώς  και στην οργάνωση και λειτουργία των  Κέντρων Στήριξης Εκπαιδευτικού  Έργου – Αποκεντρωμένες  Δομές του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ.

Το  Έργο  αφορά:

α) Δράσεις ενημέρωσης , ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε μια σειρά κρίσιμων  ζητημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

β) Ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και  

γ) δημιουργία των αποκεντρωμένων δομών του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ.

Στην ενημέρωση θα συμμετέχουν οι: Θανάσης Γκούμας, Οργανωτικός Γραμματέας της ΔΟΕ, Μάνος Ανδρουλάκης, Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης, Αριστέα Παπαδοπούλου , Ταμίας  του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, Αναστάσιος  Εμβαλωτής , Επιστημονικός Υπεύθυνος  του έργου, Αν. Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com