Επαναλειτουργεί το ΚΤΕΟ της Π.Ε. Λάρισας

Επαναλειτουργεί το Δημόσιο ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας  Λάρισας και διενεργεί κανονικά τεχνικούς ελέγχους σε όλα τα τροχοφόρα, μετά και την ολοκλήρωση της Πιστοποίησης κατά ISO 9001, κατά την οποία εγκαταστάθηκαν τα απαιτούμενα μηχανήματα και έγινε η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού.  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com