Μπόνους σε υπάκουους δήμους…

xrimaΕπιβράβευση της… χρηστής οικονομικής διαχείρισης των δήμων της χώρας, με συν 10% από το ΑΚΣΙΑ (πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση-Κοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη») προβλέπει τροπολογία – προσθήκη του υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της 31.12.12 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσης κατεπείγοντων θεμάτων αρμοδιότητας των υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του υπουργού Επικρατείας” και άλλες διατάξεις».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση: «για πρώτη φορά, και με αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται με σχετική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, προβλέπεται η επιβράβευση με τη μορφή επιχορηγήσεων των Δήμων που επέδειξαν εξαιρετικές επιδόσεις κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος στον τομέα της χρηστής οικονομικής διαχείρισης».

Πρόκειται για την ικανοποίηση «πάγιου αιτήματος πολλών ενασχολούμενων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να υπάρχει ηθική αλλά και υλική επιβράβευση όσων με επιτυχία διαχειρίζονται τα οικονομικά των Δήμων».

Τι πιστεύει το υπουργείο Εσωτερικών με την επιβράβευση αυτή ότι θα γίνει; Απαντάται στην ίδια την Αιτιολογική Έκθεση: «Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται θετικά παραδείγματα και λαμβάνουν προβολής βέλτιστες πρακτικές που μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν και από άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προς το σκοπό αυτό δαπανάται τουλάχιστον το 10% των πόρων του προγράμματος “ΑΚΣΙΑ”».

aftodioikisi.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com