ΕΣΕΕ: Από 12/4 η πλήρης έναρξη εφαρμογής του νέου ΚΦΑΣ

ergasia_eseeΗ ΕΣΕΕ απέστειλε επιστολή προς τις Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς Συλλόγους με την οποία ενημερώνει για την μετάθεση της πλήρους εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών μέχρι τις 12 Απριλίου 2013, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους υπόχρεους να προμηθευτούν τους απαιτούμενους φορολογικούς μηχανισμούς (φορολογική ταμειακή μηχανή ή ΕΑΦΔΣΣ). Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών μπορούν να εκδίδονται ακόμη σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς ΚΒΣ.  Παράλληλα, παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του νέου Κώδικα και συγκεκριμένα:

– Όταν προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.) αποκτούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών εκδίδονται είτε χειρόγραφα από θεωρημένο από την ΔΟΥ στέλεχος είτε, προαιρετικά, μηχανογραφικά με χρήση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.

– Όταν προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.) αποκτούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών εκδίδονται είτε με χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή μηχανογραφικά με χρήση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ.

– Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών πρέπει να είναι αναλυτική, αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, δεν απαγορεύεται η παραπομπή σε τυχόν συναφθείσες συμβάσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, που είναι κατατεθειμένες στη ΔΟΥ.

– Η περάτωση των πράξεων και η καταχώριση, στο βιβλίο απογραφών, του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31.12.2012, μπορεί να διενεργηθούν μέχρι την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η ΕΣΕΕ εφιστά την προσοχή σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι εάν δεν υπάρξει νέα παράταση της τελικής ημερομηνίας, η ουσιαστική εφαρμογή του νέου Κώδικα θα ξεκινήσει κανονικά στις 12 Απριλίου 2013.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com