Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων

405Συνεδριάζει την Τρίτη 16 Απριλίου στις 8 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1) Καθορισμός αριθμού θέσεων και ειδικοτήτων, πρακτικής άσκησης του ΕΠΑΣ Μαθητείας Λάρισας του Ο.Α.Ε.Δ. που θα απασχοληθούν στο Δήμο Φαρσάλων

2) Χωροθέτηση αγάλματος Αχιλλέα επί της πλατείας Δημαρχείου

3) Παραχώρηση δημοτικής αίθουσας στο ΙΚΑ για στέγαση του γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης

4) Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών », της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου

5) Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών », της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων

6) Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση Ελκυστικότητας των πόλεων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», του έργου «Αστικές Αναπλάσεις περιοχής Αγ. Νικολάου του Δήμου Φαρσάλων»

7) Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 1/2013 μελέτης του έργου «Αστικές Αναπλάσεις της περιοχής Αγ. Νικολάου του Δήμου Φαρσάλων»

8) Έγκριση και παραλαβή των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αστικές Αναπλάσεις της περιοχής Αγ. Νικολάου του Δήμου Φαρσάλων»

9) Έγκριση και παραλαβή των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αστικές Αναπλάσεις της περιοχής Αγ. Νικολάου του Δήμου Φαρσάλων»

10) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ΣΑΥ- ΦΑΥ του έργου «Αστικές Αναπλάσεις της περιοχής Αγ. Νικολάου του Δήμου Φαρσάλων»

11) Έγκριση και παραλαβή της ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης του έργου «Αστικές Αναπλάσεις της περιοχής Αγ. Νικολάου του Δήμου Φαρσάλων»

12) Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση Ελκυστικότητας των πόλεων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», του έργου «Ανάπλαση Οδού Κουμουνδούρου μεταξύ των Οδών Αχιλλέως & Ρήγα Φεραίου»

13) Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 2/ 2013 μελέτης του έργου «Ανάπλαση Οδού Κουμουνδούρου μεταξύ των Οδών Αχιλλέως & Ρήγα Φεραίου»

14) Έγκριση και παραλαβή των τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Οδού Κουμουνδούρου μεταξύ των Οδών Αχιλλέως & Ρήγα Φεραίου»

15) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου «Ανάπλαση Οδού Κουμουνδούρου μεταξύ των Οδών Αχιλλέως & Ρήγα Φεραίου»

16) Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση Ελκυστικότητας των πόλεων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», με τίτλο : Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό δημόσιων χώρων με την προμήθεια ενεργειακών λαμπτήρων (LED)

17) Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Απόκτηση & διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013», για την εξαγορά κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 321,στην συμβολή των Οδών Κελευστή Μαυρογιώργου και Θεμιστοκλέους.

18) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2013

19) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013

20) Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

21) Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς (Πρόγραμμα LEADER)

22) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 30.000,00€ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έργο με τίτλο «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Βόρειας Εισόδου της πόλης των Φαρσάλων» και ορισμός υπολόγου παραλαβής της επιταγής

23) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 40.748,82€ του 1/12 του συνολικού ποσού της πέμπτης (Ε΄) δόσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν. 3756/2009

24) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 39.140,00€ τρίτη (3η) εντολή ΣΑΤΑ/2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες

25) Αποδοχή χρηματοδότησης (Β΄ κατανομή) ποσού 53.181,54€ από το ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης έτους 2013 & κατανομή αυτής

26) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων κατά τις Άγιες Ημέρες του ΠΑΣΧΑ & διάθεση πίστωσης

27) Έγκριση δαπανών για δημόσιες σχέσεις & διάθεση πίστωσης

28) Επιστροφή χρηματικού ποσού 20,00€ στον Δήμο Μώλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν

29) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας για “Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας του ΣΜΑ Φαρσάλων”

30) Έγκριση ανάθεσης στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Λάρισας για συγκέντρωση και ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για τα όρια του Δήμου Φαρσάλων

31) Έγκριση της με αριθμό 5/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαρσάλων”

32) Έγκριση της με αριθμό 19/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων με θέμα:
“Δημιουργία τμημάτων υποδομής στον ΟΠΑΚΠΑΔΦ με αντίτιμο”

33) Έγκριση της με αριθμό 20/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων με θέμα: “Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013”

34) Αποδοχή δωρεάς από την ασφαλιστική εταιρεία “INTERAMERIKAN Α.Ε.” ενός απινιδωτή και παραχώρηση κατά χρήση στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

35) Έγκριση διακοπής των τηλεφωνικών γραμμών: 24910-31120, 24910-93244, 24910-26886, 24910-23101, 24910-31127, 24910-71041, 24910-41754, 24910-41755, 24910-41756 και 24910-41757

36) Έγκριση μεταφοράς της με αριθμό 24910-25664 τηλεφωνικής γραμμής από το Δημαρχιακό Κατάστημα στο γραφείο κίνησης

37) Έγκριση χορήγησης μια θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ στην οδό Κουκουφλή αριθμός 12 (αίτηση Αρχοντή Αχιλλέα του Γρηγορίου)

38) Ανάκληση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (αίτηση Νταρανά Αποστόλου του Νικολάου)

39) Αντικατάσταση ονόματος μισθωτή δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ερέτρειας (αίτηση Πρίντζιου Γεωργίου)

40) Αντικατάσταση ονόματος μισθωτή δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ερέτρειας (αίτηση Αρχοντή Αλεξάνδρας)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com