Ρύθμιση χρεών προς τη ΔΕΥΑΑ και προσλήψεις στο δ.σ. Αγιάς

DSC_2041Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013, στις 6:00μμ., θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», με κύρια θέματα τη ρύθμιση χρεών προς τη ΔΕΥΑ, την πρόσληψη προσωπικού για δίμηνη απασχόληση και την έγκριση μελετών και δημοπρασιών. Στη συνεδρίαση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Μέτρο 4.1 «Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ για την χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργεια».

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Μέτρο 2.1 «Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση αστικών υποδομών», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ για την χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια & εγκατάσταση δύο (2) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα».

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός δόσεων διακανονισμών για τους λογαριασμούς ύδρευσης».

Τροποποίηση τελών άρδευσης Δήμου Αγιάς.

Εκμίσθωση δασικών προϊόντων λόγω έκτακτης κάρπωσης στο Δημοτικό Δάσος της Τοπικής Κοινότητας Στομίου.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 50/2011 επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου του Δ. Αγιάς».

Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς».

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για την χρηματοδότηση του έργου: «Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου του Δ. Αγιάς» και κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από ιδίους πόρους.

Έγκριση οριστικής Παραλαβής της μελέτης: «Στατική Μελέτη στεγάστρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγιάς».

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων».

Τροποποίηση τελών αιγιαλού – παραλίας.

Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους.

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης (2μηνης) χρονικής διάρκειας.

Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των δημοτικών κοιμητηρίων.

Έγκριση εκμίσθωσης δύο ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα Μεγαλοβρύσου.

Έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Αποδοχή και κατανομή ποσού 112.080,00€ ΣΑΤΑ 2013 (1ου τετραμήνου).

Αποδοχή και κατανομή ποσού 53.800,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Τροποποίηση (2η) ετήσιου προγράμματος δράσης και αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Αξιοποίηση αμμορυχείου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου.

Ονομασία μικρής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας σε: «Πλατεία Γιάννη Γάλλου».

Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com