Ενστάσεις καταθέτουν οι μηχανικοί για την αύξηση των εισφορών στο ΕΤΑΑ

diamantΕκτός από την αποστολή στο ΤΕΕ των ειδοποιητηρίων πληρωμής των εισφορών του 1ου εξαμήνου 2013 και της υπεύθυνης δήλωσης-εξουσιοδότησης, οι μηχανικοί θα πρέπει να υποβάλλουν και ένσταση για να ανακληθεί το ειδοποιητήριο πληρωμής των εισφορών του 1ου εξαμήνου 2013 και να τροποποιηθεί η απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ. Όπως ενημερώνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας Κων. Διαμάντος, οι μηχανικοί θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωματικά και ενστάσεις για τις παράνομες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Συγκεκριμένα, καλούνται να καταθέσουν ένσταση για να ανακληθεί το ειδοποιητήριο πληρωμής εισφορών Α΄ εξαμήνου 2013 και για να τροποποιηθεί η απόφαση του ΔΕ του ΕΤΑΑ, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε το ειδοποιητήριο, ως προς τις αντισυνταγματικές και παράνομες ρυθμίσεις της. Σχετικό υπόδειγμα ένστασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Η υποβολή της ένστασης γίνεται απευθείας και ταυτόχρονα και προς τη ΔΕ του Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ), fax: 2103740319 και τo ΔΣ ΕΤΑΑ, fax: 2105217407 και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, fax: 2105295137.

Παράλληλα οι μηχανικοί καλούνται να ενημερώσουν το ΤΕΕ για την υποβολή της ένστασής σας στα email: tee-enstasi@tee.gr και tee_lar@tee.gr 

 Υπενθυμίζεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία για την συγκέντρωση των ειδοποιητηρίων – υπεύθυνων δηλώσεων έχει οριστεί η 26η Απριλίου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com