Στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων η Αρωγή Αμπελώνα που συγκεντρώνει αιτήσεις

τροφιμαΟ Φιλανθρωπικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΑΡΩΓΗ» Αμπελώνα σε συνεργασία με το Υπουργεία Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί του πολίτες της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνα που θέλουν να κάνουν χρήση του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων για το έτος 2013, να καταθέσουν ειδική αίτηση (υπόδειγμα 1)* και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Μαγαζάκι της Αλληλεγγύης(Παλαιό Δημαρχείο 1ος όροφος-είσοδος από Μουσική Σχολή) κάθε Τρίτη 18:30 -20:30 και Πέμπτη 17:00 – 19:00, από την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 έως και την Τετάρτη 15 Μαϊου 2013.

Τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά άποροι που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Ως άποροι, θεωρούνται τα άτομα και οι οικογένειες, που έχουν ετήσιο ατομικό  εισόδημα μέχρι και 7.200 € για το άπορο άτομο μέχρι και 10.700 €. για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος),μέχρι και 11.520 € Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη), μέχρι και 14.400 €. για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη), μέχρι και 17.280 €. για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη) Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

*Η αίτηση διατίθεται  από το ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Παλαιό Δημαρχείο 1ος όροφος) κάθε Τρίτη 18:30 – 20:30 και Πέμπτη 17:00 – 19:00 & από το στεγνοκαθαριστήριο SUNSET (δίπλα από τη ΡΕΜΒΗ) καθημερινά σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων.

**Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση  συμμετοχής με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής (Θεώρηση στο ΚΕΠ.

2. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (Επικυρωμένο στο ΚΕΠ)

3. Άδεια Διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς τρίτων χωρών) (Επικυρωμένο στο ΚΕΠ)

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως στην περίπτωση οικογενειών ( άπορες , πολύτεκνες , τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες )

5. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος

Πληροφορίες στο τηλ: 6982479030 κ Κουκούλης Γ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com