“Πράσινο φως” για έργα 5,1 εκ. ευρώ στη Θεσσαλία από την περιφέρεια

αγορΕγκρίσεις Τευχών Δημοπράτησης για έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.119.782,00 € ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την προεδρία του περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού. Ειδικότερα στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας δόθηκαν εγκρίσεις για έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,25 εκ. ευρώ. Αναλυτικά:

– Έγκριση  ανοικτής  δημοπράτησης,  τευχών  δημοπράτησης  και  ορισμός επιτροπής  διαγωνισμού  του  έργου: «Συντήρηση  Ηλεκτροφωτισμού – Σηματοδοτών  Οδικού  Δικτυού  Π.Ε.  Λάρισας Έτους  2013» προϋπολογισμού 190.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Ασφαλτόστρωσης Δρόμου Πυργετός – Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης Π.Ε.  Λάρισας» προϋπολογισμού: 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Χάραξης- Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Χάλκης – Νίκαιας Π.Ε.  Λάρισας» προϋπολογισμού: 290.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης, πραγματοποίησης ανοικτού διαγωνισμού και υποβολή οικονομικής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Πρόχειρων Φραγμάτων στον Πηνειό (Ομόλιο – Παλαιόπυργος)  & Ενιπέα» προϋπολογισμού: 150.000,00 € με ΦΠΑ

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή  υπόγειων αγωγών ΤΟΕΒ Ταουσάνης  Π.Ε. Λάρισας» προϋπολογισμού 833.000 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντηρήσεις Οδών Π.Ε. Λάρισας» προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών και Άρση Επικινδυνότητας στην Επαρχιακή Οδό Ραψάνης Π.Ε.  Λάρισας» Προϋπολογισμού: 40.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπράτησης του έργου: «Σημάνσεις Προβολή Τοπίων του Δ. Αγιάς» Προϋπολογισμού: 34.440,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Ασφαλτοστρωμένου Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 2012», προϋπολογισμού: 550.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση Δρόμου προς Κορομηλιά (Δ’ Εργολαβία) Π.Ε. Τρικάλων» προϋπολογισμού 200.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Π.Ε. Τρικάλων έτους 2013» με προϋπολογισμό 80.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση Ασφαλτόστρωσης Δρόμου Φωτάδα-Διαλεχτό Π.Ε. Τρικάλων»  προϋπολογισμού  200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Βελτίωση Οριζόντιας & Κατακόρυφης Σήμανσης των Οδών  Π.Ε. Τρικάλων 2012 (Β΄ Εργολαβία)», προϋπολογισμού 45.000 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος διασταύρωση οδού Καλύβια Δροσερό –Δροσερό Π.Ε. Τρικάλων», προϋπολογισμού 110.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων ΒΝ 147 και ΒΝ 39 του Τ.Ο.Ε.Β. Μεγάρχης Τρικάλων»,  προϋπολογισμού  6.642,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση και διάθεση πίστωσης για εκπόνηση και εκτέλεση  γεωφυσικής  έρευνας στο φράγμα  «Παναγιώτικο»  Νεοχωρίου του Δήμου Ν. Πηλίου.

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Αργαλαστής Π.Ε. Μαγνησίας».Προϋπολογισμός: 690.700.00 € (με ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com