Αιτήσεις εγγραφής στους βρεφονηπιακούς δήμου Τυρνάβου

kapi_03_590Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής δήμου Τυρνάβου ανακοινώνει  ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των παιδιών ηλικίας  δυόμισι  (συμπληρωμένα την 31/08/2013) έως πέντε ετών για το σχολικό έτος 2013-2014 θα γίνονται δεκτές από 3-6-2013 έως 28-6-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να προμηθεύονται έντυπο υλικό για την εγγραφή και επανεγγραφή του παιδιού τους  από το Γραφείο Διεύθυνσης του Οργανισμού καθώς και από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τυρνάβου, ως εξής:

• Γραφείο Διεύθυνσης Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Στ.Καράσσου 1 ισόγειο τηλ.2492350181-182-1

• 1ος Παιδικός Σταθμός :Εργατικές Κατοικίες Τύρναβος τηλ.2492024377.

• 2ος Παιδικός Σταθμός :Aθηνάς 5 Τύρναβος τηλ.2492022274.

• Παιδικός Σταθμός ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Περιοχή Αγ. Ιωάννη τηλ.2492024628.

• Παιδικός Σταθμός Αμπελώνα: Νέος Συνοικισμός Αμπελώνα τηλ.2492031344.

• Παιδικός Σταθμός Αργυροπουλίου :Αργυροπούλι τηλ.2492041585

• Παιδικός Σταθμός Αγίας Σοφίας: Αγία Σοφία τηλ.2410831391

• Παιδικός Σταθμός Δαμασίου (Δελήχειο Ιδρυμα):Δαμάσι τηλ.2492066471.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο γραφείο Δ/νσης του Οργανισμού στο Δημαρχείο Τυρνάβου  στο ισόγειο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 3/6/2013 έως 28/6/2013.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1) Πιστοποιητικό γέννησης  και οικογενειακής κατάστασης του παιδιού.

2) Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας νηπίου(έντυπο από την υπηρεσία που συμπληρώνεται από παιδίατρο).

3) Φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που κατατέθηκε στην εφορία.

4) Το τελευταίο φωτοαντίγραφο του  εκκαθαριστικού  σημειώματος της εφορίας στην οποία υποβλήθηκε η δήλωση εισοδήματος.

5) Βεβαίωση εργασίας και αποδοχών από τον εργοδότη της μητέρας όπως αναγράφεται στην αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής.

6) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα συμπληρωμένη(έντυπο από την υπηρεσία)

7) Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων εκτός των αναφερομένων δικαιολογητικών απαιτείται και η άδεια παραμονής στην χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται.

Επίσης για τις ειδικές περιπτώσεις οικογενειών όπως  π.χ. ανεργία γονέων, πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, άγαμοι γονείς, στρατεύσιμοι, φοιτητές απαιτούνται ανάλογες βεβαιώσεις .

Για την επανεγγραφή νηπίου δεν απαιτείται  η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης .

Πληροφορίες σχετικές με τις εγγραφές υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου w.w.w tirnavos.gr.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετική (για δωρεάν φοίτηση) με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ  για τους σταθμούς μας μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α για ωφελούμενες μητέρες  για τη νέα σχολική περίοδο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com