Δεν θα υπογράψουμε τη θανατική καταδίκη της ΑΕΛ

Απάντηση του Γραφείου Τύπου της ΑΕΛ 1964 στην ΠΑΕ ΑΕΛ

αελΑναφορικά με τις προτάσεις της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 προς τη Διοίκηση του Σωματείου μας που λεπτομερώς και αναλυτικά παρουσιάζονται στην ανακοίνωση της 04.06.2013, συνοπτικά σημειώνουμε τα εξής:

ΠΡΟΤΑΣΗ Α΄ («Αλλαγή ΑΦΜ»)

Παρά τον παραπλανητικό για τον κόσμο όρο «συνεργασία με άλλη ομάδα», δεν μπορεί να κρυφτεί το ένα και μοναδικό γεγονός: ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Διοίκηση του Σωματείου Α.Ε.Λ. 1964 η υπογραφή της ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ του Σωματείου που ιδρύθηκε στις 17 Μαΐου 1964 και η μεταφορά του νεκρού της σώματος σε νέα έδρα, αυτή της ομάδας «συνεργασίας». Η «αμοιβαία ανταλλαγή καταστατικού μεταξύ των δύο Σωματείων»  σφραγίζει την ληξιαρχική πράξη θανάτου του.

Οι υπόλοιπες παροχές, όπως και οποιεσδήποτε ενδεχόμενες άλλες μας αφήνουν παγερά αδιάφορους μπροστά στο έγκλημα που μας ζητούν να συναινέσουμε. Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ είναι και θα παραμείνει αυτή που δημιουργήθηκε στις 17 Μαϊου 1964.

ΠΡΟΤΑΣΗ Β΄ (Υποβιβασμός στη Γ’ Εθνική):

Τυχόν υποβιβασμός της ομάδας στη Γ’ Εθνική και η εκκαθάριση της ΠΑΕ δεν μπορεί να βρει το νυν μεγαλομέτοχο κ. Πηλαδάκη παρόντα στο νέο ξεκίνημα. Οι υποσχέσεις περί χρηματοδότησης, οι απαιτήσεις περί συμμετοχής στη διοίκηση του Σωματείου μέσω εκπροσώπων (!!!) και οι προσδοκίες για ανάληψη από τον ίδιο μια νέας, καθαρής ΠΑΕ στη Football League είναι όλες κενές, καθώς ο νυν μεγαλομέτοχος έχει αποδειχθεί αναξιόπιστος και υπεύθυνος για την ουσιαστική χρεωκοπία της υπάρχουσας ΠΑΕ. Ο κύκλος έκλεισε.

Επί των διευκρινίσεων:

– Οφειλή Γήπεδα Λάρισας Α.Ε.:

Επισυνάπτουμε ηλεκτρονικό αντίγραφο της από 16.09.2009 σύμβασης μεταξύ του Σωματείου μας και της εταιρίας Γήπεδο Λάρισας ΑΕ προς ενημέρωση όλου του φίλαθλου κόσμου και της κοινωνίας της Λάρισας γενικότερα.

Όπως προκύπτει από μια απλή ανάγνωση η εν λόγω σύμβαση προβλέπει ρητά συμφωνηθέν αντάλλαγμα συνολικού ποσού 3.400.000 ευρώ, αφενός μεν λόγω  απώλειας των εσόδων της ΑΕΛ 1964 εκ της λειτουργίας του χώρου – γηπέδου στην θέση Μεζούρλο (δεδομένου ότι κατά το ειδικό άρθρο 50 παρ.2 εδ.3 του ν. 3693/2008 η (αντίδικος) εταιρία προς την οποία η ως άνω παραχώρηση δεν υποχρεούται στην καταβολή προς το σωματείο του νομίμου ποσοστού εκ 15 % επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου ποδοσφαίρου για χρονικό διάστημα 15 ετών από την έκδοση άδειας λειτουργίας του γηπέδου),

αφετέρου δε για να καταστεί δυνατή η καλλιέργεια και ανάπτυξη των αθλητικών ερασιτεχνικών τμημάτων της ΑΕΛ 1964, ως ιδρυτικού σωματείου της ΠΑΕ ΑΕΛ, το οποίο ως άνω χρηματικό αντάλλαγμα η Γήπεδο Λάρισας ΑΕ ανέλαβε την υποχρέωση και δέσμευση να καταβάλλει σε είκοσι (20) ετήσιες δόσεις ως εξής:

α) Για καθένα από τα πρώτα 4 έτη από της υπογραφής της ως άνω σύμβασης, ήτοι για τα έτη 1-4 ποσό 100.000 ευρώ ετησίως

β) Από το 5ο  έτος και για καθένα από τα επόμενα  4 έτη, ήτοι για τα έτη 5-8 ποσό 150.000 ευρώ ετησίως

γ) Από το 9ο έτος και για καθένα από τα επόμενα  12 έτη, ήτοι για τα έτη 9-20 ποσό 200.000 ευρώ ετησίως

Τα ως άνω ποσά συμφωνήθηκε ότι θα καταβάλλονται, πλέον του φόρου 10 % επί του υπερβαίνοντος το ποσό των 2.950 ευρώ ετησίως καταβαλλόμενου ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 εδαφ. ε του ν. 2238/94 (περί φορολογίας), η δε Γήπεδο ΑΕ δεσμεύτηκε να καταβάλλει το ετήσιο ως άνω αντάλλαγμα σε 3 δόσεις κάθε χρόνο με κατάθεση σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου ως εξής:

1. Ποσό ίσον με ποσοστό 30 % του κατ έτος οφειλόμενου ποσού θα καταβάλλεται ΠΡΙΝ την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, ήτοι το μήνα Αύγουστο κάθε έτους

2. Ποσό ίσον με ποσοστό 35 % του κατ έτος οφειλόμενου ποσού θα

καταβάλλεται τρείς μήνες μετά  την έναρξη των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, ήτοι το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους

3. Ποσό ίσον με ποσοστό 35 % του κατ’ έτος οφειλόμενου ποσού θα καταβάλλεται έξι μήνες μετά την έναρξη των πρωταθλημάτων ποδόσφαιρου, ήτοι το μήνα Μάρτιο κάθε έτους.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η έναρξη χρήσης του γηπέδου από την εν λόγω ανώνυμη εταιρία ξεκίνησε το 2010 το συνολικώς οφειλόμενο ποσό ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, για τη διεκδίκηση του οποίου το Σωματείο ΑΕΛ 1964 επιφυλάσσεται ρητώς κάθε νομίμου δικαιώματός του. Επικοινωνιακοί λεονταρισμοί δεν θα ωφελήσουν την Γήπεδο Λάρισας ΑΕ.

Η υπόθεση, εφόσον ο κ. Πηλαδάκης δεν επιθυμεί να τηρήσει την υπογραφή του, θα κριθεί από τα ελληνικά δικαστήρια.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η σύμβαση δωρεάς κατά τον Αστικό Κώδικα γεννά συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα, πολλώ δε μάλλον όταν συνάπτεται για φορολογικούς λόγους, δεδομένου ότι καταβάλλεται πρωτίστως λόγω απώλειας εσόδων του Σωματείου εξαιτίας της νομοθετικής διάταξης που ρύθμιζε την κατασκευή του Νέου Γηπέδου Λάρισας.

Σχετικά με την ανάληψη της λειτουργίας της ομάδας Νέων, θα συμπληρώσουμε την αναφερόμενη από την ΠΑΕ μισή αλήθεια. Η αιτιολόγηση της άρνησης βρίσκεται σε επανειλημμένη απάντηση – ομολογία στελέχους της ΠΑΕ ενώπιον τρίτων: «Δεδομένου ότι δεν υπήρχε σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ ΠΑΕ και Ερασιτεχνικής ΑΕΛ, σκεφτήκαμε το επικοινωνιακό κόστος για εμάς στη σίγουρη περίπτωση που η Ερασιτεχνική θα τα κατάφερνε καλύτερα από την ΠΑΕ στην οργάνωση και διαχείριση της ομάδας Νέων».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com