Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

τεφααΗ Επιτροπή Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας με έδρα την Λάρισα  θα δέχεται τους υποψηφίους από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 εκτός Σαββατοκύριακου και Δευτέρας 24 Ιουνίου (ημέρα αργίας), στο Ε. Α. Κ.  Λάρισας (αλκαζάρ) και ώρες 7:00 – 11:00, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ   17 –06 – 2013

1)  Κολύμβηση αγοριών και κοριτσιών των Νομών Λάρισας ,Τρικάλων, Καρδίτσας , και Πιερίας

2)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών Νομών Ευρυτανίας ,και Βοιωτίας.

3)  Δρόμος 400 μ. αγοριών Νομού Φωκίδας.

4) Δρόμος   200 μ. κοριτσιών  Νομού Φωκίδας.

ΤΡΙΤΗ  18 – 06 – 2013

1)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος  αγοριών και κοριτσιών Ν. Φθιώτιδας, και Φωκίδας.

2)  Δρόμος   200 μ. κοριτσιών  Ν. Μαγνησίας.

3)  Δρόμος 400 μ. αγοριών Ν. Μαγνησίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ   19 – 06 – 2013

1)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος κοριτσιών Ν. Λάρισας με επώνυμο από Α έως και Κ.

2)  Δρόμος 400 μ. αγοριών  Ν.  Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας.

3)  Δρόμος   200 μ. κοριτσιών  Ν. Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας.

ΠΕΜΠΤΗ 20 – 06 – 2013

1)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος κοριτσιών Ν. Λάρισας με επώνυμο από Λ έως και Ω

2)  Δρόμος 200 μ. κοριτσιών  Ν. Τρικάλων .

3) Δρόμος 400 μ. αγοριών  Ν. Τρικάλων .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21 – 06 – 2013

1)  Κολύμβηση αγοριών και κοριτσιών των Νομών Μαγνησίας ,Φθιώτιδας ,Ευρυτανίας, Βοιωτίας και Φωκίδας.  

2) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών Ν. Λάρισας με επώνυμο από Λ έως και Ω.

3) Δρόμος 400 μ. αγοριών  Ν. Λάρισας με επώνυμο από Α έως και Κ.

ΤΡΙΤΗ  25 – 06 – 2013

1)  Δρόμος 200 μ. κοριτσιών  Ν. Καρδίτσας και Πιερίας.

2)  Δρόμος 400 μ. αγοριών  Ν. Καρδίτσας και Πιερίας.

3)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών Ν. Τρικάλων .

ΤΕΤΑΡΤΗ  26 – 06 – 2013

1)  Δρόμος 200 μ. κοριτσιών  Ν. Λάρισας  με επώνυμο από Α έως και Κ.

2)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών Ν. Λάρισας με επώνυμο Α έως Κ

3) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών  Ν. Καρδίτσας .

ΠΕΜΠΤΗ  27 – 06 – 2013

1)  Δρόμος 400 μ. αγοριών  Ν.  Λάρισας  με επώνυμο από Λ έως και Ω.

2)  Δρόμος 200 μ. κοριτσιών  Ν. Λάρισας  με επώνυμο από Λ έως και Ω.

3)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών Ν. Μαγνησίας και Πιερίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28 – 06 – 2013

1)  Κολύμβηση, δρόμος 200μ, δρόμος 400μ., σφαιροβολία και άλμα σε μήκος για όσους υποψήφιους δεν μπόρεσαν να εξεταστούν για αιτιολογημένους λόγους ( π.χ. εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, ξένη γλώσσα, σχέδιο, μουσική κ.λπ.) .

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες (ταυτότητας)

2.Ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία του υποψηφίου, σφραγίδα και υπογραφή

   του γιατρού.

3. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας .

4. Καρδιογράφημα, συνοδευόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από τη γνωμάτευση του γιατρού.

5. Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή τη «Βεβαίωση πρόσβασης» όπου

    αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.

6.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Οι βεβαιώσεις (ακτινογραφία, καρδιογράφημα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας) μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας κλπ.), ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε εξετάσεις ενδοσχολικών ή ειδικών   μαθημάτων από 17 μέχρι 28 Ιουνίου 2013 και  εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασης στο  ειδικό μάθημα, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή να ορίζει διαφορετική ημέρα εξέτασης αγωνισμάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2410534738

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com