Να ιδρυθούν δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων

φουψυρραςΟι βουλευτές της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, Νίκη Φούντα και Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών σχετικά με τη «λειτουργία δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων». Στην ερώτησή τους αναφέρουν:

«Μολονότι ο θεσμός των δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων έχει μακρά παράδοση σε ευρωπαϊκές χώρες όπως το Βέλγιο και την Ολλανδία, στην Ελλάδα δεν έχει καταφέρει ακόμη να λειτουργήσει. 

Στο άρθρο 11 του νόμου 4015/2011 προβλεπόταν η ίδρυση δημοπρατηρίων υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη θεσμοθέτηση και λειτουργία τους στις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων οργανώνονται και διοικούνται ως ανώνυμες εταιρείες, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις, οι κατά τόπον αρμόδιες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α., ιδιώτες, Επιμελητήρια, καθώς και το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε παλαιότερη ομιλία του στη Βουλή, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε ενημερώσει ότι γίνονται προσπάθειες να λειτουργήσουν δοκιμαστικά δημοπρατήρια στην Κρήτη και στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, ενώ  για τα δημοπρατήρια της Αθήνας για της Κεντρικής Ελλάδος ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες.

Τα δημοπρατήρια οφείλουν να αποτελέσουν προτεραιότητα, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση των παραγωγών, στη μείωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων προς όφελος του καταναλωτή, αλλά και στον εξορθολογισμό των  διαδικασιών διάθεσης των προϊόντων, από τη στιγμή, μάλιστα, που η κυβέρνηση έχει εκφράσει με  κάθε δυνατό τρόπο την πρόθεσή της ο πρωτογενής τομέας να αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση.

Κατόπιν των παραπάνω,

ερωτώνται οι  κ. κ. Υπουργοί:

• Σε ποιους λόγους οφείλεται η καθυστέρηση στην ίδρυση δημοπρατηρίων στις Περιφέρειες της χώρας;

• Από ποιες Περιφέρειες έχουν κατατεθεί μελέτες σκοπιμότητας-βιωσιμότητας και αντίστοιχες προτάσεις για την οργάνωση και λειτουργία δημοπρατηρίων;

• Έχουν αναφερθεί προβλήματα χωροθετήσεων, ποια είναι αυτά και ποια η τοποθέτηση των Υπουργείων σχετικά;

• Τι προβλέπει η σχετική με τα δημοπρατήρια μελέτη που είχε ανατεθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το ΥΠΑΑΤ;»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com