ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

tirn1Την Τρίτη 23 Ιουλίου στις 8.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (αριθ. πρωτ. 24841/18-06-2013 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών).
2. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. πρωτ. 26742/02-07-2013 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών)
3. Έγκριση της αριθ. 9/2013 ΑΔΣ της ΚΕΔΗΤ, που αφορά την έγκριση – ψήφιση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων, οικονομικού έτους 2012.
4. Έγκριση της αριθ. 46/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου, που αφορά την έγκριση του Ταμιακού Απολογισμού, οικ. έτους 2012.
5. Έγκριση της αριθ. 10/2013 απόφασης ΔΣ του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», που αφορά την έγκριση του Ταμιακού Απολογισμού, οικ. έτους 2012.
6. Παροχή εγγύησης για έκδοση εγγυητικών επιστολών της ΚΕΔΗΤ στα πλαίσια υποβολής αίτησης στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την αριθ. πρωτ. 1360/19-6-2013 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
7. Παροχή εγγύησης για έκδοση εγγυητικών επιστολών του Ο.Κ.Π.Δ.Τ. στα πλαίσια υποβολής αίτησης στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την αριθ. πρωτ. 1360/19-6-2013 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
8. Έκθεση επί του β΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2013.
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2013.
10. Διαγραφή χρεών.
11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου.
12. Επί εγγράφου με αριθ. πρωτ. 2554/70302/16-04-2013 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας – Δασαρχείο Λάρισας, «περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα στους κκ Απόστολο Ιωάν. Κωτούλα και Ιωάννη Αποστ. Κωτούλα».
13. Επί εγγράφου με αριθ. πρωτ. 2556/70311/16-04-2013 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας – Δασαρχείο Λάρισας, «περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα στον κ. Καραΐσκο Νικόλαο του Χρήστου».
14. Επί εγγράφου με αριθ. πρωτ. 2557/70324/16-04-2013 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας – Δασαρχείο Λάρισας, «περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα στους κκ Αγορογιάννη Αθανάσιο και Αγορογιάννη Δημήτριο».
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισήγησης της Υπηρεσίας Δόμησης αναφορικά με την αριθ. 204/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
16. Τροποποίηση απόφασης για χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου τύπου Α.
17. Έγκριση δαπάνης για την επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του Δήμου Τυρνάβου για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία πόλης Τυρνάβου».
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δρόμων στην επέκταση».
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου ν.ανατολικής γειτονιάς Δ. Αμπελώνα».
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου Αμπελώνα».
22. Έγκριση οριακής παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης στη βορειοδυτική ζώνη της πόλης Τυρνάβου».
23. Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση του έργου «Έργα αναβάθμισης οικισμού Τσιγγάνων Δήμου Τυρνάβου».
24. Έγκριση της αριθ. 04/2013 μελέτης του έργου «Επιστέγαση αποδυτηρίων κλειστού γυμναστηρίου».
25. Έγκριση της αριθ. 08/2013 μελέτης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός εισόδου Αμπελώνα».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com