ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

εεΑν και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύονται σήμερα, έξι στους δέκα πολίτες της ΕΕ αισθάνονται «Ευρωπαίοι», οι Ελληνες είναι αυτοί που αισθάνονται λιγότερο Ευρωπαίοι από όλους ενώ σε ποσοστό 60% επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους, ως ευρωπαίοι πολίτες.
Τα αποτελέσματα αυτά συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού έτους των πολιτών– — ένα έτος αφιερωμένο στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης  των ευρωπαίων πολιτών για τα δικαιώματά τους.
Τα σημερινά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν τα δικαιώματά τους ως πολιτών της ΕΕ το πιο θετικό αποτέλεσμα της ΕΕ — σχεδόν έξι στα δέκα άτομα  θεωρούν την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών ως τον πλέον θετικό αποτέλεσμα.
Παρά την κρίση, εκείνοι που δηλώνουν αισιόδοξοι για το μέλλον της ΕΕ υπερβαίνουν εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν το αντίθετο  στις 19 από τις 28 χώρες, ενώ φαίνεται να υποχωρεί η απαισιοδοξία όσον αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης στις θέσεις εργασίας. Περίπου επτά στους δέκα Ευρωπαίους (67 %), στα περισσότερα κράτη μέλη, πιστεύουν ότι η φωνή της ΕΕ έχει απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η απόλυτη πλειονότητα (51 %) των Ευρωπαίων είναι υπέρ του ευρώ, και εκείνοι που ζουν εντός της ευρωζώνης  υποστηρίζουν το ενιαίο νόμισμα με πλειοψηφία δύο τρίτων (62 %). Η στήριξη αυτή είναι πιο έντονη (μεταξύ 68 % και 77 %) σε τέσσερις από τις πέντε χώρες που προσχώρησαν τελευταίες στην Ευρωζώνη (Εσθονία, Μάλτα, Σλοβενία και Σλοβακία). Στην Ελλάδα το 59% τάσσεται υπέρ του ενιαίου νομίσματος, το 30% κατά, ενώ το 11% δεν γνωρίζει.
Γενικό πλαίσιο
Το εαρινό τακτικό Ευρωβαρόμετρο του 2013 πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από τις 10 έως τις 26 Μαΐου 2013. Συνολικά, ερωτήθηκαν 32.694 άτομα σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα πρώτα αποτελέσματα της έκθεσης που δημοσιεύονται σήμερα παρουσιάζουν τη γνώμη των Ευρωπαίων για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, τις κύριες ανησυχίες των καταναλωτών και την εμπιστοσύνη που τρέφουν στα πολιτικά όργανα. Η έκθεση καλύπτει επίσης τις απόψεις τους σχετικά με την κρίση, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», καθώς και θέματα σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ.
Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας διατίθενται στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com