ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

panepΝέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του ΕΣΠΑ αποκτά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας προϋπολογισμού 235.000 ευρώ μετά την έγκριση που έδωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των έργων που υποβλήθηκαν στον τελευταίο κύκλο της πρόσκλησης που αφορά σε έργα «Υγείας» από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντάσσεται με απόφαση του περιφερειάρχη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, το έργο : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Κλινική Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας», συνολικού προϋπολογισμού 235.000 ευρώ.
Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Μέσα από το ΕΣΠΑ η αιρετή Περιφέρεια σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ και τις διοικήσεις των νοσοκομείων της Θεσσαλίας, επιθυμούμε να βελτιώσουμε τις υποδομές τους, να τα κάνουμε αποδοτικότερα και πιο λειτουργικά. Εξοπλίζουμε και αναβαθμίζουμε τη δημόσια υγεία, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο. Με την πράξη αυτή το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο προμηθεύεται οκτώ (8) μηχανήματα τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, που αντικαθιστούν ισάριθμα μηχανήματα παλαιάς τεχνολογίας,  ένας (1) κεντρικός σταθμός παρακολούθησης και πέντε (5) μόνιτορ για την κάλυψη των αναγκών της Κλινικής Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων».
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), μέσα από τον Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Θεσσαλία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Χωρικής Ενότητας «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013». Είναι το μοναδικό έργο που υποβλήθηκε στον υπόψη «κύκλο» αξιολόγησης. Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Κλινική Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.
Τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με λειτουργία ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστές, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες θεραπείας για τους ασθενείς, και θα είναι κατασκευασμένα με γνώμονα την εύκολη μεταφορά τους για διευκόλυνση του έργου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Επίσης, θα είναι δυνατόν να εφαρμόζουν διάφορα προγράμματα, όπως αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης, υπερδιήθησης χωρίς δίοδο διαλύματος, αιμοδιήθησης / αιμοδιαδιήθησης, κ.α.. 
Το σύστημα του κεντρικού σταθμού και των πέντε μόνιτορ θα εγκατασταθεί στους χώρους της Κλινικής Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων. Ο κεντρικός σταθμός θα αποτελείται από υπολογιστικό σύστημα εφοδιασμένο με παραθυρικό λειτουργικό σύστημα και το απαραίτητο λογισμικό σύνδεσης και παρακολούθησης των δεδομένων των 5 παρακλίνιων μόνιτορ. Θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 8 μονιτορ μέσω ενσύρματης δικτύωσης (Ethernet) και επαρκή αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τα πέντε παρακλίνια μόνιτορ θα είναι μικρά σε μέγεθος με οθόνη τουλάχιστον 10 ιντσών, με επαρκή αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και θα είναι δυνατό να παρακολουθούν μέσω των κατάλληλων περιφερειακών μονάδων παραμέτρους όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, παλμική οξυμετρία, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, συχνότητα αναπνοών, αναίμακτη πίεση και να καταγράφουν BIS και PICCO.
Ετησίως, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού πραγματοποιεί πολύ μεγάλο αριθμό συνεδριών αιμοκάθαρσης (άνω των 65.000) και επομένως η ύπαρξη επαρκούς αριθμού μηχανημάτων αιμοκάθαρσης είναι απαραίτητη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της. Η μονάδα διαθέτει συνολικά 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης από τα οποία τα τέσσερα (4) έχουν ηλικία άνω των 10 ετών και άλλα εφτά (7) άνω των 8 ετών. Η μεγάλη ηλικία των μηχανημάτων έχει ως άμεσο αντίκτυπο τη συχνή εμφάνιση βλαβών η οποία μειώνει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων. Η εμφάνιση των βλαβών περιορίζει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του μεγάλου αριθμού ασθενών της περιοχής ευθύνης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας καθώς αυξάνεται ο χρόνος αναμονής των ασθενών και επομένως και η ταλαιπωρία τους.
Η κλινική Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων βρίσκεται σε λειτουργία για πάνω από 4 χρόνια και εξυπηρετεί ετησίως πάνω από 300 ασθενείς, που έχουν υποβληθεί σε κάποια επέμβαση θωρακοχειρουργικής φύσης. Για την παρακολούθηση των ασθενών αυτών χρησιμοποιούνται δύο φορητά μόνιτορ μεταφοράς, τα οποία δεν είναι μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και επομένως είναι πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει σημαντικά την παρακολούθηση της εξέλιξης της μετεγχειρητικής πορείας ασθενών καθώς το ιατρικό προσωπικό δεν έχει πρόσβαση στο βέλτιστο επίπεδο πληροφοριών προκειμένου να καθορίζεται το καλύτερο πλάνο αποθεραπείας.
Η προμήθεια των 8 μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, σε αντικατάσταση ισάριθμων μηχανημάτων πεπαλαιωμένης τεχνολογίας, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους χρόνια νεφροπαθείς της περιοχής ευθύνης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Το άμεσο αποτέλεσμα, μέσω της αυξημένης διαθεσιμότητας των μηχανημάτων της μονάδας, θα είναι η σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών ενώ παράλληλα, οι ασθενείς θα ωφεληθούν από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων θεραπείας με προφανή θετικά οφέλη στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος που αντιμετωπίζουν.
Αντίστοιχα, τα οφέλη από την προμήθεια του συστήματος του κεντρικού σταθμού και των 5 παρακλίνιων μόνιτορ είναι σημαντικά πρωτίστως για τους ασθενείς, καθώς επίσης και για την λειτουργία της κλινικής Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς θα ωφεληθούν σημαντικά από την χρήση του εξοπλισμού καθώς θα επιτευχθεί η γρηγορότερη και ασφαλέστερη αποθεραπεία τους. Παράλληλα, θα διευκολυνθεί σημαντικά η λειτουργία της κλινικής καθώς το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό θα αποκτήσει πρόσβαση σε εξαιρετικής βαρύτητας πληροφορίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την βέλτιστη παρακολούθηση των ασθενών και για τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com