ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Η ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

γιορτηΑπό 29-08-2013 έως και 01-09-2013 θα πραγματοποιηθεί φέτος η Γιορτή Κρασιού στον Αμπελώνα. Όπως ανέφερε στη συνεδρίαση του δ.σ. ο αντιδήμαρχος Δ. Χαλούλης στόχος της ήταν και είναι πάντα η προβολή του τοπικού κρασιού, η ψυχαγωγία των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών κα γενικότερα η προβολή της κουλτούρας της περιοχής.
Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την πραγματοποίηση της γιορτής που θα έχει ως πίστωση το ποσό των 30.000 ευρώ το οποίο κατανέμεται ως εξής:
Αμοιβές καλλιτεχνών 15.000,00
Προμήθεια οίνου 2.700,00
Ηχητικά 8.000,00
Διαφήμιση – προβολή 2.300,00
ΑΕΠΙ 2.000,00
Επίσης ενέκρινε την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων διοργάνωσης της Γιορτής
Κρασιού 2013 με τη διαδικασία της δημοπρασίας για τις θέσεις :
α) στεγασμένων ανοιχτών χώρων για την εγκατάσταση 3 καντινών.
β) υπαίθριου χώρου για την εγκατάσταση 1 καντίνας.
γ) χώρων για εγκατάσταση 3 χαλβαδοπωλείων.
δ) υπαίθριου χώρου για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ.
Εν τω μεταξύ η Οικονομική Επιτροπή του δήμου ενέκρινε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δημοπρασία του Λούνα Πάρκ η οποία θα διεξαχθεί στον Αμπελώνα, στο χώρο της Γιορτής Κρασιού, στις 20/08/2013, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 το πρωί (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία).
Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στα 720,00 € συνολικά. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ αποκλείονται όσοι οφείλουν παλαιά μισθώματα.
Επίσης σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι χώροι για την εγκατάστασή τεσσάρων καντινών και τριών χαλβαδοπωλείων, έχουν ως εξής:
α) στεγασμένοι ανοιχτοί χώροι για την εγκατάσταση τριών καντινών
β) υπαίθριος χώρος για την εγκατάσταση μίας καντίνας
γ) υπαίθριοι χώροι για την εγκατάσταση τριών χαλβαδοπωλείων.
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί στον Αμπελώνα, στο χώρο της Γιορτής Κρασιού στις 20-08-2013, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 το πρωί (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία).
Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται συνολικά για κάθε θέση, ως εξής :
– στεγασμένοι ανοιχτοί χώροι για την εγκατάσταση καντίνας (3 χώροι) 2.400,00 € έκαστος
– υπαίθριος χώρος για την εγκατάσταση καντίνας (1 χώρος) 1.000,00
– υπαίθριοι χώροι για την εγκατάσταση χαλβαδοπωλείων (3 χώροι)
Νο1 : 300,00 €, Νο2 : 550,00 € και Νο3 : 300,00 €
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ αποκλείονται όσοι οφείλουν παλαιά μισθώματα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά για μια θέση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com